Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Eseje o sociálnom občianstve – prezentácia publikácie (Gunduličova 12, Bratislava, 26. Január 2016)

V priestoroch Inštitútu ASA sa 26. 1. 2016 uskutočnila prezentácia publikácie Eseje o sociálnom občianstve. Okrem jej editora Michaela Augustína sa na podujatí zúčastnili ďalší dvaja autori knihy - Peter Daubner a Erik Leško. Kniha prináša vôbec prvý preklad textu významného britského marxistického sociológa Toma Bottomora, v ktorom Bottomore nadväzuje na koncept vývoja ľudských práv T. H. Marshalla a aktualizuje ho v prelomových podmienkach počiatku 90. rokov. Pridanou hodnotou publikácie sú štyri eseje jedného českého a troch slovenských politológov, z ktorých každá z vlastnej teoretickej perspektívy kriticky reflektuje Bottomorovu esej. Ich autormi sú Milan Znoj, Ľuboš Blaha, Peter Daubner a Erik Leško. Kniha vytvára priestor pre diskusiu o otázkach sociálnych práv, sociálneho občianstva, sociálnej inklúzie, chudobe, sociálnej spravodlivosti a pokúša sa analyzovať otázky premien demokratického občianstva, venuje sa novým otázkam vzťahu kapitalizmu, socializmu a občianstva, problematike spoločenských tried a nových vyvstávajúcich otázok ohľadom občianstva.

Fotogaléria
Komentáre