Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ERASMUS PRE VŠETKÝCH (Bratislava, 4. Jún 2012)

Vzdelávanie a odborná príprava sú v dnešnej dobe dôležitejšie než kedykoľvek predtým, najmä z hľadiska inovácie, produktivity a rastu. Nakoľko je priestor pre podporu európskeho ľudského kapitálu naďalej nedostatočne využívaný, Inštitút ASA pripravil okrúhly stôl na tému: ERASMUS PRE VŠETKÝCH, ktorý sa uskutočnil na pôde Inštitútu ASA dňa 04. júna 2012 a ktorého hlavným cieľom bolo vyjasniť si, „kde je zakopaný pes“ Hlavnými rečníkmi na podujatí boli: K. Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu, tieňová spravodajkyňa programu Erasmus pre všetkých a Ľ. Petrák, podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Peter Juza

Komentáre