Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Ekonomika na biologických základoch pre Slovensko - súčasný stav a budúci potenciál (Bratislava, 31. Marec 2011)

Cieľom okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil z iniciatívy a na pôde Inštitútu ASA, bolo prediskutovať možnosti vytvorenia nezávislej platformy predstaviteľov zainteresovaných záujmových skupín, odborníkov z viacerých oblastí a dotknutých odvetví k vytváraniu podmienok pre rozvoj ekonomiky na biologických základoch na Slovensku.

Zároveň bol okrúhly stôl venovaný výmene názorov na materiál EK: The bio-based economy for Europe: state of play and future potential (bližšie na: http://ec.europa.eu/research/consultations/bioeconomy/consultation_en.htm).  Vstupnú prednášku zaistil doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. (skrátená prezentácia v prílohe). V kontinuálnej a bohatej diskusii sa zúčastnení experti vyjadrili k európskemu dokumentu, ako aj k jeho voluntaristickej interpretácii súčasných mocenských štruktúr.
Podujatie moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.

Prezentácia

Komentáre