Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Ekonomická demokracia alebo trhový socializmus? (Gunduličova 12, 9. Október 2013)

Hosťom podujatia Klubu Nového slova a Inštitútu ASA bol politológ Mgr. Marián Sekerák, doktorand na Karlovej univerzite v Prahe, ktorý sa vo svojej výskumnej činnosti zameriava najmä na problematiku ekonomickej demokracie (zamestnaneckej participácie). V úvode predstavil svoju vedeckú monografiu Ekonomická demokracia. Dejiny, teória a prax (2013), ktorú vydala Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Autorkou predhovoru ku knihe je popredná česká ekonómka a ľavicová aktivistka Ilona Švihlíková. Diskusia sa zamerala najmä na to, o čom v knihe autor nehovorí: či možno a ako ekonomickú demokraciu naozaj v spoločnosti presadiť. Podujatie moderoval politológ a politický filozof Ing. Mgr. Peter Daubner, štátny radca pre európske záležitosti.

Fotogaléria
Komentáre