Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Dr. I. Dérer: politik, právnik a publicista (Bratislava, 14. Jún 2011)

Malacký rodák JUDr. Ivan Dérer bol zatiaľ pre slovenské dejiny politického myslenia terra incognita. Nová publikácia (pozri časť publikácie) toto neznáme miesto zapĺňa. Spoločné podujatie Vydavateľstva VEDA, Klubu Nového Slova, Ústavu politických vied SAV a Inštitútu ASA bolo zamerané na prezentáciu aktuálnej publikácie z dielne ÚPV SAV: Dr. Ivan Dérer: politik, právnik, publicista. Jej autori: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Marián Hronský, DrSc., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. a PhDr. Peter Zelenák, CSc.- teda súčasná elita slovenskej historiografie, právnej a politickej vedy - vo svojich vstupoch charakterizovali politické názory a politické konanie jedného zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 - JUDr. Ivana Dérera, slovenského politika a novinára, člena Slovenskej národnej rady. Podujatie, ktoré sa konalo na pôde vydavateľstva VEDA moderoval PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV.

Komentáre