Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Dohoda TTIP: šance a riziká. Môže pripravovaná Dohoda o obchode a investíciách s USA ohroziť Európu? (Gunduličova 12, Bratislava, 22. September 2014)

Pod názvom Dohoda TTIP: šance a riziká s podtitulom Môže pripravovaná Dohoda o obchode a investíciách s USA ohroziť Európu? sa v priestoroch Inštitútu ASA konala slovensko-česká konferencia, na ktorej organizácii sa podieľali Klub Nového slova, Futurologická spoločnosť na Slovensku, Res publica, sdružení pro informace a České sdružení přátel Le Monde diplomatique. Záštitu nad konferenciou prevzal Ľuboš Blaha, poslanec Národnej rady SR a predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti. Cieľom konferencie bolo priniesť pohľady nezávislých odborníkov, nezainteresovaných na príprave zmluvy medzi USA a EÚ, ktorí môžu oponovať oficiálne proklamovaným výhodám dohody. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva financií, ktorí prejavili záujem o účasť a vyjadrili sa k téme v rámci diskusie, videozáznam ktorej si môžete pozrieť na stránke www.noveslovo.sk

Komentáre