Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Daňové raje a Európska únia (Gunduličova 12, Bratislava, 23. Január 2014)

V roku 1998 OECD uverejnila správu, kde sa ako prvá z medzinárodných organizácií pokúsila o definíciu pojmu „škodlivá daňová súťaž,“ ktorú označila za globálny problém. Uvedená problematika nedávno silno rezonovala aj v štruktúrach EÚ. Filozof a ekonóm MSc. Michal Polák, PhD. prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova, aby prezentoval v súčasnosti platný pohľad EÚ na problematiku tzv. „daňových rajov.“ Nezostalo samozrejme len pri zaujímavých informáciách o legislatíve únie, ale boli prediskutované aj možnosti Slovenskej republiky v danej oblasti. V prípade Slovenska je za významný problém považované, že prijímaná legislatíva nie je v dostatočnej miere uplatňovaná v praxi. Navyše, v súčasnosti v rámci EÚ neexistuje vôľa postupovať spoločne pri riešení problematiky „daňových rajov.“

Fotogaléria
Komentáre