Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Ďalšie smerovanie Európskej únie (Gunduličova 12, Bratislava, 2. Júl 2013)

V súčasnosti prebiehajúce, mimoriadne dôležité rokovania, týkajúce sa budúcnosti Európskej únie v rôznych dimenziách jej fungovania, sú určite témou hodnou pozornosti. Preto sa na pôde Inštitútu ASA konala dňa 2. júla 2013 diskusia s prognostikom prof. Ing. Petrom Staněkom, CSc. s názvom „Ďalšie smerovanie Európskej únie.“ Hodnotené boli najmä opatrenia EÚ na znovunaštartovanie hospodárskeho rastu a identifikované ich možné limity. Boli prezentované zaujímavé návrhy, ako čo najvhodnejšie prispôsobiť prorastové opatrenia únie podmienkam na Slovensku tak, aby boli reálnym prínosom.

Fotogaléria
Komentáre