Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

„Čo (ne)viete o TTIP?“ (Gunduličova 12, Bratislava, 18. August 2016)

Aj počas letných prázdnin na v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila diskusia, ktorej cieľom bolo priniesť poslucháčom viac informácií o pripravovanej obchodnej zmluve medzi USA a Európskou úniou, ktorá je známa pod názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Pozvanie Klubu Nového slova, Futurologickej spoločnosti na Slovensku a Inštitútu ASA prijal Michal Frič, ktorý pôsobil ako politický poradca GUE/NGL v EP v rokoch 2010 až 2015 a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. M. Frič vo svojom vystúpení zdôraznil, že TTIP je len výsledkom súčasného stavu globalizácie svetovej ekonomiky a snahou presadiť lepšie podmienky pre obchodníkov a investorov. Zdôraznil však vážne podozrenia, že sa dohoda vychýli príliš v prospech investorov a znevýhodní štáty v rámci obchodných vzťahov.

Hovoril aj o probléme demokratického deficitu a transparentnosti pri vyjednávaniach o TTIP. Spomenul aj príklad dohody NAFTA, ktorá je obdobou TTIP pre oblasť Severnej Ameriky, ktorá však po 12 rokoch svojej platnosti nepriniesla sľubované výhody, keď v jej dôsledku prišlo o prácu viac ako 1 mil. ľudí a ďalšie milióny zamestnancov sa museli uspokojiť s nižšími mzdami. Problémom je aj podpora TTIP v samotných USA, keď napr. v kampani pred prezidentskými voľbami postupne prehodnocuje podporu pre TTIP aj Clintonová, ktorá ju najskôr podporovala, Trump sa vyjadruje proti jej prijatiu. V rámci EÚ bola už spísaná petícia, kde sa proti TTIP vyjadrilo 3,5 mil. občanov EÚ a Európska komisia, ktorá je poverená rokovaniami o TTIP sa vyjadrila, že sa petíciou zaoberať nebude. Štátny tajomník MH SR R. Chovanec zdôraznil, že sú predčasné diskusie o hrozbách, ktoré by mohla prijatá dohoda priniesť, keď sme dnes v štádiu vyjednávaní a nevieme, aké body bude nakoniec prijatá dohoda obsahovať, pretože dnes nie je uzavretá ani jedna kapitola dohody. Európska komisia dostala podľa neho od členských štátov navyše tzv. Red lines, teda určité mantinely, ktoré pri vyjednávaniach nesmie prekročiť a tie obsahujú oblasti, ktoré považujú jednotlivé štáty EÚ za hodné ochrany. Situácia pri vyjednávaniach sa navyše môže zmeniť aj v súvislosti s Brexitom. TTIP má podľa neho tri základné oblasti, ktoré chce riešiť – prvou je zníženie ciel, čo by umožnilo uvoľnenie obchodu, druhou je zjednodušenie a priblíženie noriem, napr. v oblasti certifikácie výrobkov a treťou je snaha o hlbšiu previazanosť ekonomík v podobe napr. spoločných štandardov výroby, kvality a pod. Zdôraznil, že veľa negatívnych informácií uniklo aj v dôsledku snáh o urýchlenie vyjednávaní zo strany Obamovej administratívy. Priestorom pre zmenu môže byť aj neformálny samit, ktorý sa uskutoční v septembri v Bratislave, pretože sa už ozvali viaceré štáty EÚ, ktoré chcú žiadať reformu obchodnej politiky EÚ. Tu sa otvára šanca pre štáty, viac vstupovať do rokovaní. Pre zlepšenie transparentnosti boli vytvorené tzv. reading rooms, u nás je takáto miestnosť zriadená na MH SR, kde sa môže verejnosť oboznámiť s konsolidovanými textami. Slovensko sa podľa R. Chovanca nemôže stavať voči TTIP negatívne, pretože v súčasnosti máme s USA podpísanú veľmi nevýhodnú zmluvu ešte z roku 1992, podľa ktorej môže investor z USA žalovať Slovenskú republiku. Zdôraznil, že pozitívnym príkladom obchodnej zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi EÚ a Kanadou je v súčasnosti CETA, ktorá je pre EÚ výhodnejšia ako donedávna platná dohoda. Podľa R. Chovanca sa EÚ bude snažiť v obchodnej oblasti vyrokovať podobne výhodné podmienky aj pri dohode s USA. Po rokovaniach so zástupcami viacerých firiem na Slovensku obhajoval ich záujem na uzatvorení obchodnej dohody s USA.
Komentáre