Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Cirkev a spoločnosť (Bratislava, 4. Marec 2008)

Na pôde Inštitútu ASA sa uskutočnil 4. marca 2008 ďalší zo série okrúhlych stolov v rámci dlhodobého projektu „Cirkev a spoločnosť“, ktorý otvoril Vladimír Faič, riaditeľ Inštitútu ASA.

Podujatie, ktoré moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza, bolo tematicky zamerané na otázky: spoločensko-politickej angažovanosti Rímskokatolíckej cirkvi, vzťahu medzi politikou a politickou teológiou, hlavných cieľov katolíckej sociálnej náuky a snahy cirkvi budovať lepší svet. Úvodné slová k týmto témam predniesli PhDr., PaedDr., MgrTh. Štefan Kováč a ThDr. Ivan Šulík, PhD. (v prílohe). V diskusii o.i. vystúpili: Miroslav Číž, podpredseda NR SR, Peter Gabura, poslanec NR SR, Marian Šuráb, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty, Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV a iní. Účastníci okrúhleho stola si taktiež vymenili názory na problematiku novej teológie, solidarity, subsidiarity, ako aj na potrebu a možnosti cirkvi byť politickou súčasťou procesu kultivácie samotnej politiky, pri akceptovaní zásady nestraníckosti a presadzovania verejného blaha. 
Komentáre