Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Charakter budúcej vojny (Gunduličova 12, Bratislava, 5. November 2015)

Profesor Oskar Krejčí prijal pozvanie Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišiel hovoriť o téme vojny, ktorá je aj kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine mimoriane aktuálna a ťaživá. Prof. Krejčí sa dlhodobo odborne venuje výskumu geopolitických zákonistostí v svetovej politike a tému vojnových konfliktov preto zasadil do širšieho globálneho rámca. O súčasnosti hovorí ako o tretej zmene rovnováhy v svetovom politickom systéme. Po bipolárnom usporiadaní po 2. svetovej vojne, následnom hegemonistickom usporiadaní sveta po zrútení Sovietskeho zväzu, charakterizuje dnešný stav postupné obnovovanie vojensko-strategickej rovnováhy medzi Ruskom a USA a tiež nové postavenie Číny ako jedného z hráčov v medzinárodnej politike.

Obnova vojensko-strategickej rovnováhy je už badateľná aj na svetových bojiskách. Západ však v tejto novej pozícii, aj keď stráca monopol na použitie násilia, neustále postupuje, ako hovorí prof. Krejčí „akoby sa odnaučil počítať rovnováhu.“ Neustále je uplatňovaná, už od skončenia Studenej vojny, tzv. asymetrická vojna alebo aj tzv. vojna v zastúpení. Zazneli aj aktuálne informácie o zbrojení a výskume zbrojných systémov. Roztočenú špirálu zbrojenia neustále umocňuje pretrvávajúca predstava nutnosti technologickej prevahy, ktorá však môže byť iluzórna. V nadväznosti na to je možné vysvetliť aj zlyhávajúce návrhy na jadrové odzbrojenie, opäť oživený koncept obmedzeného jadrového konfliktu a rozvíjajúce sa projekty tzv. robotizácie vojny. Profesor Krejčí vidí východiská v pôsobení na verejnosť a povinnosť opakovať, že nebezpečenstvo vojny nepominulo, učiť ľudí čeliť propagande, pretože pravdepodobnosť vojny sa dnes stala samozrejmosťou. Povinnosťou „ľavice“ je podľa neho šíriť humanistické postoje, hlásať, že vojna nie je nevyhnutná. Videozáznam z podujatia nájdete na: www.noveslovo.sk.
Komentáre