Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Budúcnosť sociálnej demokracie v strednej Európe - aká je naša úloha? (Budapešť, 25. Jún 2010)

V Budapešti sa konal medzinárodný seminár pod názvom „Budúcnosť sociálnej demokracie v strednej Európe - úloha a perspektívy politických think-tankov“. Podujatie organizovala Nadácia Fridricha Eberta (ktorú zastupoval Heinz-Albert Huthmacher, vedúci budapeštianskeho oddelenia FES) a boli pozvaní zástupcovia sociálnodemokratických intelektuálnych združení a nadácií z krajín V 4 +1.

Inštitút ASA bol reprezentovaný Ľubošom Blahom a Robertom Žanonym. Českú Masarykovu demokratickú akadémiu zastupovali Jan Černý a Patrik Eichler. Za maďarskú stranu sa seminára zúčastnil bývalý premiér Maďarskej republiky Ferenc Gyurcsány (Nadácia Mihály Táncsicsa) a Tibor Dessewffy (nadácia DEMOS), za poľskú stranu Michal Sutowski (Krytyka Polityczna) a Ireneusz Bil (Amicus Europae). Podujatia sa zúčastnila aj predstaviteľka bruselskej Nadácie pre európske progresívne štúdie Judit Tánczos. Účastníci diskutovali o súčasnej situácii sociálnej demokracie v Európe, o volebných výsledkoch v jednotlivých krajinách, o stave, v akom sa nachádza ľavicová inteligencia v strednej Európe, ako aj o aktuálnych výzvach pre európsku sociálnu demokraciu, či už je to kultúrna hegemónia neoliberálnej pravice, generačný problém, globálna hospodárska kríza, ekonomická globalizácia alebo kríza sociálneho štátu. Predstavitelia stredoeurópskych sociálnodemokratických think-tankov sa zhodli na potrebe prehlbovania spolupráce, vytvárania spoločných projektov, ako aj na nevyhnutnosti podpory ľavicovej inteligencie a hľadania alternatívnych modelov spoločenského usporiadania, ktoré by mohli efektívne konkurovať neoliberálnemu svetonázoru a odrážať politické hodnoty, ktoré sociálna demokracia zdieľa od svojho vzniku.  

Peter Juza
Fotogaléria
Komentáre