Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Budúcnosť ľavicovej politiky a sociálneho hnutia (Bratislava, 9. Jún 2010)

Stretnutie Klubu Nového slova dňa 9. júna 2010, ktorý bol pripravený v spolupráci s Inštitútom ASA a Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung, sa venovalo problematike budúcnosti ľavicovej politiky a sociálnych hnutí. Hosťom podujatia bol český filozof a podpredseda Masarykovej robotníckej akadámie Martin Hrubec. V rámci vystúpenia konkretizoval svoj pohľad na problematiku budúcej ľavicovej politiky a sociálných hnutí. Podstatnu časť samozrejme venoval aj participatívnej ekonomike.

Na príklade fungovania Českého socialneho fóra demonštroval jej možnostiPodujatie otvoril Jozef Lysý a priebeh moderoval Ladislav Hohoš. Záznam z pravideľného stretnutia nájdete na stránkach spoločensko-politického týždenníka SLOVO (www.noveslovo.sk).
  Peter Juza
Fotogaléria
Komentáre