Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BUDÚCNOSŤ JADROVEJ ENERGIE (Bratislava, Gunduličova 12, 10. Júl 2012)

Na pôde Inštitútu ASA sa 10. júla 2012 konal medzinárodný okrúhly stôl na tému Budúcnosť jadrovej energie, ktorý bol pripravený v spolupráci a partnerstve so ZTS-výskum a vývoj a.s. Dubnica nad Váhom. Hosťami boli prof. Jaroslav Igorevič Štrombach, prvý viceprezident „Kurčatovského inštitútu“ a riaditeľ „Centra jadrových technológií Kurčatovského inštitútu v Moskve, ktorý vo svojej prednáške „Prioritné smerovanie rozvoja ruskej jadrovej energetiky“ načrtol ktorým smerom a v akých časových horizontoch sa bude orientovať budúcnosť jadrového segmentu ruskej energetiky. Druhým rečníkom bol prof. Jurij Michailovič Semčenkov, zástupca riaditeľa „Centra jadrových technológií Kurčatovského inštitútu“ a riaditeľ „Ústavu jadrových reaktorov Kurčatovského inštitútu v Moskve“, ktorý prezentoval tému „Rozvoj vodíkových technológií v jadrovej energetike Ruska“ Po úvodných prednáškach nasledovala fundovaná expertná diskusia prítomných slovenských expertov, ktorí zastupovali jednak teoretickú sféru, ale aj praktickú energetiku. Podujatie moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., výkonný riaditeľ Inštitútu ASA

Fotogaléria
Komentáre