Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie (Gunduličova 12, Bratislava, 26. Máj 2015)

Prof. Milan Šikula prijal pozvanie Inštitútu ASA a prezentoval poslucháčom nové poznatky z výskumu mimoriadne aktuálnej témy o globálnom vládnutí. Stratégia globálneho vládnutia, ktorá predstavuje globálnu dereguláciu a liberalizáciu, odobrala národným vládam veľa právomocí a na globálnej úrovni neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá by disponovala účinnými regulačnými funkciami. Zmena podielu rozvinutých krajín na svetovom HDP však reprezentuje začínajúcu zmenu v globálnom meradle. Vznikajú aj nové globálne organizácie, ktoré sú zakladané v mnohých prípadoch na iných princípoch, ako v súčasnosti fungujúce medzinárodné organizácie. Rodiel je aj v tom, že novovznikajúce medzinárodné inštitúcie už nie sú pod hegemóniou USA. Možeme z toho vyvodzovať snahu o prekonanie unipolárneho modelu. Profesor Šikula svoju teóriu rozviedol aj na príklade snáh o presadenie dohody TTIP, pričom zdôraznil, že presadiť podobné dohody zo strany USA tu boli už od 60. rokov 20. stor.

Komentáre