Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Beseda - Médiá, veda,politika (Bratislava, 18. Jún 2008)

Panelová diskusia na tému Média, veda a politika bola ďalším zo série spoločných podujatí Inštitútu ASA a Klubu Nového slova, ktoré sa uskutočnilo 18.06.2008 a uzavrelo predprázdninový cyklus akcií.

V rámci panelu diskutovali experti: Gabriela Rothmayerová, Eva Jaššová, Milan Bláha a Jozef Darmo, pričom akcent bol položený najmä na domáce podmienky. Pri analýze stavu sa panelisti nevyhli konštatovaniu dôležitosti médií v procese regulovania toku ideí a porozumení medzi ľuďmi a politickými lídrami, ako aj potvrdeniu tézy o presahovaní politiky a médií. Vtedy média robia politiku a politika sa pokúša stať médiom. Diskutujúci ocenili, že organizátori sa rozhodli rozšíriť klasické spojenie médií a politiky a ponúkli hľadanie nových dimenzií súvzťažností v rámci trianglu média-veda-politika. Odmietli, parafrázujúc R. Putmana, mediálne presadzovanú „...éru prázdnoty, ľahostajnosti a kolektívny narcizmus...“, čo má vplyv na úpadok občianskej spoločnosti. 
Komentáre