Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BARACK OBAMA II. (ČO ČAKÁ EURÓPU, ČO ČAKÁ SVET?) (Gunduličova 12, Bratislava, 10. Január 2013)

Sezónu klubových podujatí Klubu Nového slova na pôde Inštitútu ASA zahájila diskusia so zahraničným hosťom Oskarom Krejčím na tému: BARACK OBAMA II. (ČO ČAKÁ EURÓPU, ČO ČAKÁ SVET?). Klub bol pripravený aj v spolupráci s Ústavom politických vied SAV. Vo svojom expozé O. Krejčí upozornil, že po prezidentských voľbách v USA máloktorý dokument býva tak očakávaný, ako prognóza GLOBÁLNE TRENDY 2030, ktorú pravidelne vydáva NIC USA. Pri všetkej miere kritičnosti a nedôvery čitateľov voči prognóze, ale jej dôležitosť je v tom, že zrkadlí, ako uvažuje rozhodujúca časť americkej mocenskej elity.

Dokument formuluje štyri scenáre, ktoré sú sformulované na základe kombinácie niekoľkých megatrendov. Dôležitý je, podľa slov O. Krejčího, odkaz amerických bezpečnostných a zahraničnopolitických expertov: „...brzdy brániace veľkému konfliktu zostanú silné...ak sa aj taký konflikt objaví, takmer iste nebude na úrovni svetovej vojny medzi hlavnými mocnosťami...“ Za pozoruhodné označil myšlienku, podľa ktorej by starnutie obyvateľov malo znamenať obmedzenie občianskych vojen. Trendy sú formulované tak, aby USA ostali v pozícii „prvého medzi rovnými“, ale pri paradigme „Čína nárast, Rusko pokles“, čiže so zvýšeným záujmom o Peking a adekvátne s relatívnym poklesom o Moskvu a Európu (ako o celok). V podobnej Na záver upozornil, že model sveta ovládaný skupinou G-2 (USA+Čína), považujú autori prognózy za najvhodnejšiu budúcnosť. Zaujímavý je fakt, že v Globálnych trendoch 2004 bol ešte tuho obhajovaná téza o unipolárnom videní sveta s hegemóniou USA, v súčasnosti sa už pracuje s myšlienkou, podľa ktorej: „...svet speje k multipolárnemu usporiadaniu a končí dominancia Západu zahájená v roku 1750...“ Stretnutie Klubu Nového slova, ktoré sa tešilo neobyčajnému záujmu poslucháčov a malo hodnotnú diskusiu, moderoval Peter Juza.
Fotogaléria
Komentáre