Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Atentát na nežnú revolúciu (Bratislava, 28. Január 2010)

Koncom roka 2009 vyšla knižne viac-menej komplexná analýza situácie v posledných rokoch socializmu, vážna kritika tohto systému a jeho neperspektívnosti, ale aj svedectvo, ktoré búra mnohé mýty o udalostiach z roku 1989 (a neskôr). Tieto sa snažia do vedomia spoločnosti zakotviť niektorí ľudia, ktorí prospechársky zneužili, či využili novembrový majetkový prevrat a lustrácie na svoj politický profit. Besedu s autorom knihy „Atentát na nežnú revolúciu“, bývalým podpredsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Ondrušom pripravil Klub Nového Slova, Univerzitná knižnica v Bratislave a Inštitút ASA. Odbornú úroveň podujatia umocnili aj úvodné komentáre zástupcov nastupujúcej generácie historikov z Ústavu pamäti národa a Ústavu politických vied SAV. Diskusiu moderovala Gabriela Rothmayerová.

Záznam z pravidelného stretnutia nájdete na stránkach spoločensko-politického týždenníka SLOVO (www.noveslovo.sk)
Fotogaléria
Komentáre