Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ALEXANDER DUBČEK, REFORMÁTOR A VIZIONÁR (Gunduličova 12, Bratislava, 18. Apríl 2013)

Predstavovať prof. Ivana LALUHU, CSc., ktorý bol hosťom Klubu Nového slova pripraveného v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA a ktorý sa konal v obvyklom čase, pravdepodobne nemá pre ľavicové publikum význam. Na klubovom podujatí hovoril o A. Dubčekovi, ako o reformátorovi a vizionárovi, ako človekovi, ktorý chcel zmeniť vtedajší svet. Podujatie moderoval PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV. Informáciu o priebehu diskusie je možné nájsť aj na www.noveslovo.sk.

Fotogaléria
Komentáre