Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuálne názory mladých ľudí na ozborjené sily SR (Bratislava, 30. Október 2008)

Vzťah mládeže k armáde (ale aj recipročne - armády voči mládeži) je jeden z kľúčových faktorov, ktoré môžu ovplyvniť úspech a kvalitu realizácie projektu samotnej profesionalizácie a súbežnej modernizácie ozbrojených síl.

Na pôde Inštitútu ASA sa, zohľadňujúc uvedené konštatovanie, sa uskutočnil dňa 30.októbra 2008 okrúhly stôl na tému: Aktuálne názory mladých ľudí na OS SR , ktorého cieľom bolo sa prostredníctvom záverov výskumu verejnej mienky realizovaného pre potreby rezortu obrany, zoznámiť s názormi mladých ľudí na činnosť slovenskej armády, aký vzťah majú k zahraničnopolitickým aktivitám spojenými s našou účasťou v misiách a pod.
Úvodné vystúpenie na podujatí, ktorého sa zúčastnili zástupcovia mládeže, špecialistov z oblasti sociológie a armádnej praxe, predniesol Dr. Karol Čukan, CSc. (prezentácia v prílohe), ktorý o.i. konštatoval, že problematika mládeže a armády (teda ich vzťahu) nie je v sociológii nová. Prezentované výsledky výskumu poskytujú pre odborníkov, ako i pre politickú rozhodovaciu prax, pomerne ucelený obraz o občianskych postojoch mládeže a tiež o ich pohľadoch na obranu vlasti a na armádu.
V rámci bohatej expertnej diskusie bolo konštatované, že kľúčovú úlohu v informovanosti o armáde majú a budú mať naďalej médiá. Ďalej bolo počas diskusie poukázané na potrebu inovovať výskumné nástroje a rozvíjať nielen empíriu, ale aj teóriu v tejto oblasti. 
Fotogaléria
Komentáre