Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktivity Infostatu (Gunduličova 12, Bratislava, 15. Október 2013)

Inštitút ASA hostil štyroch vedúcich predstaviteľov Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat). Infostat ako príspevková organizácia Štatistického úradu SR má za cieľ predovšetkým podporovať rozvoj štatistického systému SR a jeho začleňovanie do Európskeho štatistického systému riešením relevantných výskumných, metodických a vývojových úloh. Infostat od svojho vzniku v roku 1968 významnou mierou prispel k zdokonaľovaniu štatistických metód, čím sa zaslúžil o vzostup kvality štatistiky na Slovensku. Ako v diskusii potvrdil aj hosť zo ŠÚ SR, Infostat je v súčasnosti jeho nenahraditeľnou súčasťou. Aktivity Infostatu sú nasmerované najmä k tomu, aby sa zlepšila výpovedná hodnota dát, ktoré zverejňuje štatistický úrad. Odzneli veľmi zaujímavé prednášky a diskusia sa zamerala najmä na pomenovanie aktuálnych problémov, s ktorými sa stretáva inštitút v každodennej praxi a na hľadanie optimálnych riešení.

 
Komentáre