Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Charakter budúcej vojny
( Gunduličova 12, Bratislava, 5. November 2015 )

Profesor Oskar Krejčí prijal pozvanie Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišiel hovoriť o téme vojny, ktorá je aj kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine mimoriane aktuálna a ťaživá. Prof. Krejčí sa dlhodobo odborne venuje výskumu geopolitických zákonistostí v svetovej politike a tému vojnových konfliktov preto zasadil do širšieho globálneho rámca. O súčasnosti hovorí ako o tretej zmene rovnováhy v svetovom politickom systéme. Po bipolárnom usporiadaní po 2. svetovej vojne, následnom hegemonistickom usporiadaní sveta po zrútení Sovietskeho zväzu, charakterizuje dnešný stav postupné obnovovanie vojensko-strategickej rovnováhy medzi Ruskom a USA a tiež nové postavenie Číny ako jedného z hráčov v medzinárodnej politike.

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 15. Október 2015 )

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ing. Pavlína Ivanová, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prijali pozvanie Inštitútu Asa a Klubu Nového slova a prišli predstaviť knižnú novinku s názvom: „Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie.“ Knihu uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Ako povedal, kniha je pokračovaním série publikácií, ktoré rozpracovávajú najaktuálnejšie dianie vo svete poznačenom procesmi globalizácie už prakticky vo všetkých oblastiach. Okrem tém, ktorým sa venuje prof. Staněk dlhodobo, je kniha obohatená o návrh možného riešenia súčasnej globálnej krízy, ktorú sa stále nedarí prekonať, sme svedkami kamuflovania základných rozporov a podsúvania nikam nevedúcich riešení. Dr. Ivanová v knihe prináša zaujímavý koncept obsiahnutý v kapitole s názvom: „Humanizácia spoločensko-ekonomických zmien v 21. storočí,“ ktorý je vhodným začiatkom pre hľadanie riešení aktuálnych krízových javov nielen v ekonomike.

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. September 2015 )

Ekonóm a prognostik Ekonomického ústavu SAV prof. Peter Staněk prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového Slova, aby prišiel hovoriť o najzávažnejších krízových faktoroch súčasnosti, ich príčinách a následkoch. Hneď na úvod upozornil na chybné a zavádzajúce uvažovanie o súčasnom hospodárskom raste Slovenska. Povedal, že pozitívne čísla máme na Slovensku nielen vďaka rozbehnutiu veľkých infraštruktúrnych projektov, ale aj vďaka zadlžovaniu domácností. Podľa štatistík sú slovenské domácnosti jednými z najrýchlejšie sa zadlžujúcich v rámci Európskej únie. Problém je však v tom, že príjmy na Slovensku sú oveľa nižšie ako príjmy domácností v bohatších krajinách západnej Európy.

Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť – prezentácia knihy
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. September 2015 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa konala prezentácia knihy Rodney G. Peffera s názvom Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť, ktorá vyšla v edícii Pohľady za horizont vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Podujatie moderoval riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko. Knižnú novinku prezentoval Ľuboš Blaha a nielen o práci na preklade hovoril Richard Cedzo. Rodney G. Peffer, významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu, svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť.

Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad.
( Gunduličova 12, Bratislava, 8. September 2015 )

Na prvé septembrové stretnutie prijala pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova Dr. Gabriele Matzner-Holzer, sociálna demokratka, rakúska diplomatka, ktorá pôsobila na viacerých významných diplomatických postoch. Pôsobila ako veľvyslankyňa na Slovensku, bola tiež zahranično-politická spolupracovníčka rakúskeho spolkového kancelára Bruna Kreiského a Freda Sinowatza, v rokoch 1992-1997 zastupujúca riaditeľka Diplomatickej akadémie vo Viedni. Ako vdova po známom rakúskom politickom ekonómovi prof. Egonovi Maztnerovi sa dodnes aktívne venuje šíreniu jeho odkazu aj v rámci Urban Forum - Egon Matzner-Institut für kommunalwissenschaftliche Forschung, zároveň aj v niekoľkých ďalších organizáciách a tiež ako spisovateľka.

Hrozí nám nová finančná kríza?
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. Júl 2015 )

V horúcom letnom počasí sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na ešte horúcejšiu tému s názvom:\\\"Hrozí nám nová finančná kríza?\\\" Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijal zahraničný hosť JUDr. Ing. MSc. Michal Hajek, LL.M.. Michal Hajek je vzdelaním ekonóm aj právnik, s praxou v spolocnostiach PPF Banka, ING Bank, Ceskoslovenska obchodni banka, Moody\\\'s Investors Service, Standard & Poor\\\'s LL.M., a zároveň s praxou advokáta. Jeho prednáška bola príležitoťou dozvedieť sa viac o svete financií a finančných trhov a tiež zaujímavým pohľadom na súčasnú krízu v eurozóne. Videozáznam z podujatia je k dispozícii na našej webovej stránke(skopíruj adresu a vlož do prehliadača): www.kele.sk/asa/cms/hajek1.mpg ; www.kele.sk/asa/cms/hajek2.mpg

Nové kolo chaosu a násilia na Blízkom východe
( Gunduličova 12, Bratislava, 29. Jún 2015 )

Veľmi kritickú bezpečnostnú situáciu v oblasti Blízkeho východu dokazuje najväčší počet prebiehajúcich vojenských konfliktov v tejto oblasti od skončenia druhej svetovej vojny. Uvedená tragická štatistika, ale aj vypuknutie nového ohniska konfliktov v Jemene, boli dôvodom pozvania doc. Františka Škvrndu a dr., Ing. Jalala Suleimana na Inštitút ASA. Doc. Škvrnda uviedol, že ak by sme sa snažili v teóriách medzinárodných vzťahov nájsť vysvetlenie pre situáciu na Blízkom východe, tak je to veľmi náročné, pretože ani teória realizmu, ani liberalizmu vysvetlenie nepriniesli. Tým sa vytvoril priestor pre kritické teórie medzinárodných vzťahov. Stupňujúce sa napätie na Blízkom východe vyvracia aj tézu, že Blízky východ bol kedysi súčasťou zástupných vojen medzi socialistickým a kapitalistickým blokom. Globálna vojna s terorizmom, ktorú vyhlásil G. W. Bush a tzv. Arabská jar sú dvomi zlomovými bodmi, ktoré dramaticky zhoršili situáciu na Blízkom východe až do súčasnej podoby. K migrácii sa vyjadril dr. Suleiman, keď povedal, že na Blízkom východe je oveľa viac utečencov, oproti počtom, ktoré ohrozujú Európsku úniu. Boli spomenuté aj tri výzie, ktoré ovplyvňujú situáciu v oblasti: transatlantická neokoloniálna, na ktorú reaguje vízia odporu a treťou je vízia, ktorá je populárna napr. v Saudskej arábii a v Turecku, ktorá má náboženský charakter a reprezentujú ju organizácie ako napr. Moslimské bratstvo a pod. Dr. Suleiman priblížil aj aktuálnu situáciu v Sýrii, kde väčšina obyvateľstva uteká do oblastí kontrolovaných centrálnou vládou. Vysvetlil aj dôvody, ktoré viedli k vypuknutiu konfliktu v Jemene a aktuálnu situáciu v krajine.

Beseda s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, J. E. Pan Weifangom.
( Gunduličova 12, Bratislava, 24. Jún 2015 )

Pozvanie Klubu Nového slova, Inštitútu ASA a Futurologickej spoločnosti na Slovensku prijal J.E. Pan Weifang, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike. Prvú časť svojho vystúpenia venoval najmä ekonomicko-hospodárskym témam a vývoju obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou. Poukázal na nevyužité možnosti vzájomnej spolupráce. Hovoril nielen o významných čínskych investíciách v blízkej budúcnosti v Európe, ale priblížil aj plánované projekty na Slovensku. V druhej časti sa viac zameral na oboznámenie poslucháčov s kultúrou Číny a pokúsil sa vysvetliť aj mentalitu jej obyvateľov.