Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad.
( Gunduličova 12, Bratislava, 8. September 2015 )

Na prvé septembrové stretnutie prijala pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova Dr. Gabriele Matzner-Holzer, sociálna demokratka, rakúska diplomatka, ktorá pôsobila na viacerých významných diplomatických postoch. Pôsobila ako veľvyslankyňa na Slovensku, bola tiež zahranično-politická spolupracovníčka rakúskeho spolkového kancelára Bruna Kreiského a Freda Sinowatza, v rokoch 1992-1997 zastupujúca riaditeľka Diplomatickej akadémie vo Viedni. Ako vdova po známom rakúskom politickom ekonómovi prof. Egonovi Maztnerovi sa dodnes aktívne venuje šíreniu jeho odkazu aj v rámci Urban Forum - Egon Matzner-Institut für kommunalwissenschaftliche Forschung, zároveň aj v niekoľkých ďalších organizáciách a tiež ako spisovateľka.

Hrozí nám nová finančná kríza?
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. Júl 2015 )

V horúcom letnom počasí sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na ešte horúcejšiu tému s názvom:\\\"Hrozí nám nová finančná kríza?\\\" Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijal zahraničný hosť JUDr. Ing. MSc. Michal Hajek, LL.M.. Michal Hajek je vzdelaním ekonóm aj právnik, s praxou v spolocnostiach PPF Banka, ING Bank, Ceskoslovenska obchodni banka, Moody\\\'s Investors Service, Standard & Poor\\\'s LL.M., a zároveň s praxou advokáta. Jeho prednáška bola príležitoťou dozvedieť sa viac o svete financií a finančných trhov a tiež zaujímavým pohľadom na súčasnú krízu v eurozóne. Videozáznam z podujatia je k dispozícii na našej webovej stránke(skopíruj adresu a vlož do prehliadača): www.kele.sk/asa/cms/hajek1.mpg ; www.kele.sk/asa/cms/hajek2.mpg

Nové kolo chaosu a násilia na Blízkom východe
( Gunduličova 12, Bratislava, 29. Jún 2015 )

Veľmi kritickú bezpečnostnú situáciu v oblasti Blízkeho východu dokazuje najväčší počet prebiehajúcich vojenských konfliktov v tejto oblasti od skončenia druhej svetovej vojny. Uvedená tragická štatistika, ale aj vypuknutie nového ohniska konfliktov v Jemene, boli dôvodom pozvania doc. Františka Škvrndu a dr., Ing. Jalala Suleimana na Inštitút ASA. Doc. Škvrnda uviedol, že ak by sme sa snažili v teóriách medzinárodných vzťahov nájsť vysvetlenie pre situáciu na Blízkom východe, tak je to veľmi náročné, pretože ani teória realizmu, ani liberalizmu vysvetlenie nepriniesli. Tým sa vytvoril priestor pre kritické teórie medzinárodných vzťahov. Stupňujúce sa napätie na Blízkom východe vyvracia aj tézu, že Blízky východ bol kedysi súčasťou zástupných vojen medzi socialistickým a kapitalistickým blokom. Globálna vojna s terorizmom, ktorú vyhlásil G. W. Bush a tzv. Arabská jar sú dvomi zlomovými bodmi, ktoré dramaticky zhoršili situáciu na Blízkom východe až do súčasnej podoby. K migrácii sa vyjadril dr. Suleiman, keď povedal, že na Blízkom východe je oveľa viac utečencov, oproti počtom, ktoré ohrozujú Európsku úniu. Boli spomenuté aj tri výzie, ktoré ovplyvňujú situáciu v oblasti: transatlantická neokoloniálna, na ktorú reaguje vízia odporu a treťou je vízia, ktorá je populárna napr. v Saudskej arábii a v Turecku, ktorá má náboženský charakter a reprezentujú ju organizácie ako napr. Moslimské bratstvo a pod. Dr. Suleiman priblížil aj aktuálnu situáciu v Sýrii, kde väčšina obyvateľstva uteká do oblastí kontrolovaných centrálnou vládou. Vysvetlil aj dôvody, ktoré viedli k vypuknutiu konfliktu v Jemene a aktuálnu situáciu v krajine.

Beseda s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, J. E. Pan Weifangom.
( Gunduličova 12, Bratislava, 24. Jún 2015 )

Pozvanie Klubu Nového slova, Inštitútu ASA a Futurologickej spoločnosti na Slovensku prijal J.E. Pan Weifang, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike. Prvú časť svojho vystúpenia venoval najmä ekonomicko-hospodárskym témam a vývoju obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou. Poukázal na nevyužité možnosti vzájomnej spolupráce. Hovoril nielen o významných čínskych investíciách v blízkej budúcnosti v Európe, ale priblížil aj plánované projekty na Slovensku. V druhej časti sa viac zameral na oboznámenie poslucháčov s kultúrou Číny a pokúsil sa vysvetliť aj mentalitu jej obyvateľov.

Ako (ne)fungujú veľké peniaze
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Jún 2015 )

Ekonóm Ing. Marek Schmögner, MSc. sa vo svojej prezentácii zameral najmä na dve možnosti, ako zlepšiť príjmy štátu. Ide o štátom podporované hotovostné platby a peňažnú reformu. Podľa názoru, ktorý prezentoval M. Schmögner, neustálou tendenciou obmedzovať platby v hotovosti štát prichádza o závratné čiastky. Obmedzovaním hotovostných platieb sa totiž ukracuje o príjem z tvorby peňazí. Kľúč k úspechu držia podľa neho občania. Centrálna banka nevie ovplyvniť objem hotovosti v obehu. Ten záleží od dopytu obyvateľstva po hotovosti.Čím viac bankoviek sú komerčné banky nútené na základe dopytu obyvateľstva od centrálnej banky nakupovať, tým väčší podiel zisku z tvorby peňazí sa prelieva z rúk bánk do centrálnej banky a do štátnej pokladne. Keby štát prehodnotil zámer znižovať bezhotovostné platby a naopak všemožne ľudí motivoval, aby používali hotovosť, mohol by „bezbolestnejšie“ financovať verejné výdavky.

Diskusia o deklarácii Zjednotení za mier
( Gunduličova 12, Bratislava, 3. Jún 2015 )

Dňa 3. júna sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnilo podujatie, ktoré malo za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na medzinárodnú iniciatívu ZJEDNOTENÍ ZA MIER. Podporu iniciatíve svojím podpisom vyjadrilo takmer 3 500 ľudí z 18 krajín. Okrem občanov Slovenskej a Českej republiky sú treťou najpočetnejšou skupinou podporujúcou iniciatívu krajania zo Srbska. Na podujatí vystúpil s príspevkom iniciátor výzvy Eduard Chmelár a za Českú republiku signatár iniciatívy, bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN a exminister zahraničných vecí Českej republiky – Jan Kavan. Vďaka nemu a ďalším osobnostiam verejného života má výzva v Čechách a na Morave rovnakú podporu ako na Slovensku.

Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Máj 2015 )

Prof. Milan Šikula prijal pozvanie Inštitútu ASA a prezentoval poslucháčom nové poznatky z výskumu mimoriadne aktuálnej témy o globálnom vládnutí. Stratégia globálneho vládnutia, ktorá predstavuje globálnu dereguláciu a liberalizáciu, odobrala národným vládam veľa právomocí a na globálnej úrovni neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá by disponovala účinnými regulačnými funkciami. Zmena podielu rozvinutých krajín na svetovom HDP však reprezentuje začínajúcu zmenu v globálnom meradle. Vznikajú aj nové globálne organizácie, ktoré sú zakladané v mnohých prípadoch na iných princípoch, ako v súčasnosti fungujúce medzinárodné organizácie. Rodiel je aj v tom, že novovznikajúce medzinárodné inštitúcie už nie sú pod hegemóniou USA. Možeme z toho vyvodzovať snahu o prekonanie unipolárneho modelu. Profesor Šikula svoju teóriu rozviedol aj na príklade snáh o presadenie dohody TTIP, pričom zdôraznil, že presadiť podobné dohody zo strany USA tu boli už od 60. rokov 20. stor.

Stretnutie s poslancami Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. Máj 2015 )

Dňa 18. mája 2015 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnilo stretnutie s poslancami Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie, ktorí sú členmi rusko-slovenskej skupiny priateľstva v Štátnej dume. Pozvaní hostia využili vzácnu príležitosť a poslancom kládli najmä otázky týkajúce sa aktuálnej medzinárodno-politickej situácie. Zúčastnení sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o zahraničnej politike Ruskej federácie vo vzťahu k Európskej únii, Ukrajine a susedskej politike Ruska. Diskusia neobišla ani vnútropolitickú situáciu v Rusku. Hovorilo sa o dopadoch sankcií na ruské hospodárstvo a o prijímaných zákonných opatreniach na jeho oživenie.