Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Minotaurus, financie a Manifest humanistickej ekonomiky
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Apríl 2015 )

Profesor Ivan Haluška prišiel na Inštitút ASA pokračovať v sérii prednášok, v ktorých postupne poslucháčom predstavuje koncept „Humanistickej ekonomiky, ktorý je ako sám uviedol, pravdepodobne doteraz najprepracovanejšou, vnútorne konzistentnou koncepciou novej postneoliberálnej ekonomiky.“ Cieľom „humanistickej ekonomiky“ je dosiahnuť spravodlivejší podiel pracujúcich na vytvorenej pridanej hodnote podnikov. Prof. Haluška sa tentokrát zameral na podrobnejšie vysvetľovanie fungovania vnútorných mechanizmov samotných „humanistických podnikov“ ako základných jednotiek „humanistickej ekonomiky.“ Zároveň hovoril aj o vybraných aspektoch fungovania „humanistických podnikov“ vo vzťahu k finančnému sektoru. Viac sa o koncepte Humanistickej ekonomiky môžete dozvedieť z článku prof. Halušku, ktorý bol uverejnený na stránke www.noveslovo.sk (http://www.noveslovo.sk/c/Manifest_Humanistickej_ludom_sluziacej_ekonomiky).

Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského
( Gunduličova 12, Bratislava, 23. Marec 2015 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa pod záštitou prof. Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Jaroslava Šušola, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a tajomníka Spolku slovenských spisovateľov Jána Tazberíka uskutočnilo spomienkové podujatie venované 110. výročiu narodenia básnika, publicistu, politického a kultúrneho činiteľa Ladislava Novomeského. Bohatý program konferencie, v ktorom sa prednášajúci snažili zachytiť čo najviac z plodného života L. Novomeského, bol obohatený aj zhudobnenými básňami L. Novomeského v podaní Mateja Kubriczkého. Veľkým prínosom pre budúcnosť skúmania života a diela Laca Novomeského je skutočnosť, že zámer zorganizovať spomienkovú konferenciu vyšiel od skupiny mladých ľudí, ktorí na konferencii prezentovali výsledky svojho záujmu o túto osobnosť slovenskej histórie.

konferencia-cesty-k-mieru
( Košice, 6. Marec 2015 )

V dňoch 6. a 7. marca sa v areáli Historickej radnice v Košiciach konala svojho druhu prvá medzinárodná mierotvorná konferencia „Cesty k mieru“ v európskej únii. Konferencia vznikla z iniciatívy Nemecko-ruského a Nemecko-ukrajinského fóra v spolupráci so slovenským Inštitútom ASA. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Ukrajinsko-ruskej konferencie sa zúčastnili predstavitelia občianskej spoločnosti, vedci, humanisti a členovia zákonodarných zborov zo všetkých zúčastnených krajín. V záverečnej deklarácii, ktorá bola na konferencii prijatá, sa zdôrazňuje potreba presadenia mieru vo vojenskom konflikte na Ukrajine na základe dodržiavania a presadzovania dohôd „Minsk 2“ a rozšírenie humanitárnej pomoci v tejto vojnou postihnutej krajine.

Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby.
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Február 2015 )

Prednáška doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., mimoriadneho profesora, vedúceho Katedry informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, poslucháčom ponúkla podrobný prehľad o problematike informačných a komunikačných technológií od obdobia ich vývoja až po súčasnosť, keď informačná revolúcia priniesla univerzálne použitie informačných a komunikačných technológií. Žijeme v dobe, kedy nové technológie ponúkajú rozšírenie intelektuálnych schopností človeka, ale ako doc.

Ľudské práva a referendum
( Gunduličova 12, Bratislava, 3. Február 2015 )

Hosťom Klubu Nového slova, pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA bol bývalý sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Eduard Bárány, DRSc. Už dlhšiu dobu je predmetom spoločenskej diskusie referendum iniciované Alianciou za rodinu, ktoré sa má uskutočniť dňa 7. februára 2015. Neustále vyostrovanie diskusií o predmete referendových otázok bolo dôvodom pozvania odborníka na ústavné právo, ktorý zúčastneným poslucháčom objasnil viaceré sporné otázky. Ústava Slovenskej republiky vymenúva, pre mnohých na prvý pohľad jasne, aké otázky nemôžu byť predmetom referenda. Sú medzi nimi aj ľudské práva. Eduard Barány sa zameral najmä na vysvetľovanie tohto vzťahu, keď konštatoval, že búrlivé diskusie o referende zakryli podstatu vzťahu ľudských práv a referenda.

Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia
( Gunduličova 12, Bratislava, 29. Január 2015 )

Inštitút ASA v spolupráci s Futurologickou spoločnosťou na Slovensku a Klubom Nového slova zorganizoval prednášku h. prof., Dr., Ing. Ivana Halušku, DrSc., ktorý sa dlhodobo odbrone venuje problematike tzv. humanistickej ekonómie. Vo svojej prednáške poukázal na súvislosti medzi aktuálnymi prognózami vývoja v celosvetovom meradle (klimatické zmeny, polulačná explózia, starnutie populácie, pitná voda a potraviny, ropný zlom, migračné vlny, atď.) a vedecko-technickým rozvojom, ktorý ponúka riešenie uvedených problémov. V tejto súvislosti spomenul napr. tzv. Big Data, transhumanizáciu, nové poznatky vo výskume využitia jadrovej energie – tzv. rýchle reaktory a pod.

Hlavné zmeny ekonomického vývoja Európskej únie a globálnej ekonomiky
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. December 2014 )

Posledné podujatie, ktoré sa ukutočnilo v priestoroch Inštitútu ASA v roku 2014, bolo prioritne venované pohľadu ekonóma a prognostika prof. Petra Staněka na súčasné dianie v Európskej únii. Prof. Staněk sa pokúsil vo svojej prednáške vložiť procesy a prijímané opatrenia v EÚ do širších celosvetových súvislostí a ponúkol tiež prognózy ďalšieho vývoja. V prvej časti prednášky komentoval postupy a stratégie, ktoré EÚ zvolila na riešenie súčasnej situácie, ako napr. opatrenia ECB, situáciu v podnikovej sfére, najnovšie snahy únie v oblasti využiteľnosti a zároveň ekologickosti obnoviteľných zdrojov energie. Venoval sa aj problematike nezamestnantosti v únii, osobitne jednému z často skloňovaných opatrení, ktorým sú tzv. asistentské pracovné miesta.

Prezentácia edície Pohľady za horizont a knihy Impérium kapitálu
( Gunduličova 12, Bratislava, 10. December 2014 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa v stredu 10. decembra konala prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov – Pohľady za horizont, ktorej desaťročnú existenciu a jej vydavateľské počiny účastníkom priblížil riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko. Popri Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a Inštitúte ASA, spoluorganizátormi podujatia boli aj Futurologická spoločnosť na Slovensku, Ústav politických vied SAV a Klub Nového slova. Na podujatí zároveň doc. Ladislav Hohoš uviedol najnovšiu knihu tejto edície, ktorou je titul Ellen Meiksinovej Woodovej Impérium kapitálu. Prítomný bol aj prekladateľ publikácie Mário Polónyi. Kniha Impérium kapitálu sa nezameriava na históriu imperializmu. Ide skôr o definovanie podstaty kapitalistického impéria, čo by malo prispieť k lepšiemu pochopeniu toho, ako funguje v súčasnosti. Viac na www.noveslovo.sk – O edícii Pohľady za horizont.