Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Ako (ne)fungujú veľké peniaze
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Jún 2015 )

Ekonóm Ing. Marek Schmögner, MSc. sa vo svojej prezentácii zameral najmä na dve možnosti, ako zlepšiť príjmy štátu. Ide o štátom podporované hotovostné platby a peňažnú reformu. Podľa názoru, ktorý prezentoval M. Schmögner, neustálou tendenciou obmedzovať platby v hotovosti štát prichádza o závratné čiastky. Obmedzovaním hotovostných platieb sa totiž ukracuje o príjem z tvorby peňazí. Kľúč k úspechu držia podľa neho občania. Centrálna banka nevie ovplyvniť objem hotovosti v obehu. Ten záleží od dopytu obyvateľstva po hotovosti.Čím viac bankoviek sú komerčné banky nútené na základe dopytu obyvateľstva od centrálnej banky nakupovať, tým väčší podiel zisku z tvorby peňazí sa prelieva z rúk bánk do centrálnej banky a do štátnej pokladne. Keby štát prehodnotil zámer znižovať bezhotovostné platby a naopak všemožne ľudí motivoval, aby používali hotovosť, mohol by „bezbolestnejšie“ financovať verejné výdavky.

Diskusia o deklarácii Zjednotení za mier
( Gunduličova 12, Bratislava, 3. Jún 2015 )

Dňa 3. júna sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnilo podujatie, ktoré malo za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na medzinárodnú iniciatívu ZJEDNOTENÍ ZA MIER. Podporu iniciatíve svojím podpisom vyjadrilo takmer 3 500 ľudí z 18 krajín. Okrem občanov Slovenskej a Českej republiky sú treťou najpočetnejšou skupinou podporujúcou iniciatívu krajania zo Srbska. Na podujatí vystúpil s príspevkom iniciátor výzvy Eduard Chmelár a za Českú republiku signatár iniciatívy, bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN a exminister zahraničných vecí Českej republiky – Jan Kavan. Vďaka nemu a ďalším osobnostiam verejného života má výzva v Čechách a na Morave rovnakú podporu ako na Slovensku.

Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Máj 2015 )

Prof. Milan Šikula prijal pozvanie Inštitútu ASA a prezentoval poslucháčom nové poznatky z výskumu mimoriadne aktuálnej témy o globálnom vládnutí. Stratégia globálneho vládnutia, ktorá predstavuje globálnu dereguláciu a liberalizáciu, odobrala národným vládam veľa právomocí a na globálnej úrovni neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá by disponovala účinnými regulačnými funkciami. Zmena podielu rozvinutých krajín na svetovom HDP však reprezentuje začínajúcu zmenu v globálnom meradle. Vznikajú aj nové globálne organizácie, ktoré sú zakladané v mnohých prípadoch na iných princípoch, ako v súčasnosti fungujúce medzinárodné organizácie. Rodiel je aj v tom, že novovznikajúce medzinárodné inštitúcie už nie sú pod hegemóniou USA. Možeme z toho vyvodzovať snahu o prekonanie unipolárneho modelu. Profesor Šikula svoju teóriu rozviedol aj na príklade snáh o presadenie dohody TTIP, pričom zdôraznil, že presadiť podobné dohody zo strany USA tu boli už od 60. rokov 20. stor.

Stretnutie s poslancami Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. Máj 2015 )

Dňa 18. mája 2015 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnilo stretnutie s poslancami Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie, ktorí sú členmi rusko-slovenskej skupiny priateľstva v Štátnej dume. Pozvaní hostia využili vzácnu príležitosť a poslancom kládli najmä otázky týkajúce sa aktuálnej medzinárodno-politickej situácie. Zúčastnení sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o zahraničnej politike Ruskej federácie vo vzťahu k Európskej únii, Ukrajine a susedskej politike Ruska. Diskusia neobišla ani vnútropolitickú situáciu v Rusku. Hovorilo sa o dopadoch sankcií na ruské hospodárstvo a o prijímaných zákonných opatreniach na jeho oživenie.

Európsky sociálny model - čo ďalej?
( Bratislava, 29. Apríl 2015 )

Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA vyšla koncom minulého roka kolektívna monografia s názvom Európsky sociálny model – čo ďalej? Editorom knihy je Ľuboš Blaha. V malom kongresovom centre Vydavateľstva VEDA knihu predstavil PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV. Jednotlivé kapitoly následne priblížili autori príspevkov – PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. , doc. Mgr. Martin Muránsky, Dr., PhD. a prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Beseda pri príležitosti vydania knihy profesora Františka Novosáda: Sociálna teória v otázkach a odpovediach. Čo? Ako? Prečo?
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. Apríl 2015 )

Profesor František Novosád prišiel na Inštitút ASA prezentovať svoju novú knihu s názvom Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. Knihu predstavila profesorka Tatiana Sedová. Podujatie organizoval Klub Nového slova v spolupráci s Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Ústavom politických vied SAV. Záznam z podujatia bol zverejnený na stránke: www.noveslovo.sk.

Minotaurus, financie a Manifest humanistickej ekonomiky
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Apríl 2015 )

Profesor Ivan Haluška prišiel na Inštitút ASA pokračovať v sérii prednášok, v ktorých postupne poslucháčom predstavuje koncept „Humanistickej ekonomiky, ktorý je ako sám uviedol, pravdepodobne doteraz najprepracovanejšou, vnútorne konzistentnou koncepciou novej postneoliberálnej ekonomiky.“ Cieľom „humanistickej ekonomiky“ je dosiahnuť spravodlivejší podiel pracujúcich na vytvorenej pridanej hodnote podnikov. Prof. Haluška sa tentokrát zameral na podrobnejšie vysvetľovanie fungovania vnútorných mechanizmov samotných „humanistických podnikov“ ako základných jednotiek „humanistickej ekonomiky.“ Zároveň hovoril aj o vybraných aspektoch fungovania „humanistických podnikov“ vo vzťahu k finančnému sektoru. Viac sa o koncepte Humanistickej ekonomiky môžete dozvedieť z článku prof. Halušku, ktorý bol uverejnený na stránke www.noveslovo.sk (http://www.noveslovo.sk/c/Manifest_Humanistickej_ludom_sluziacej_ekonomiky).

Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského
( Gunduličova 12, Bratislava, 23. Marec 2015 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa pod záštitou prof. Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Jaroslava Šušola, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a tajomníka Spolku slovenských spisovateľov Jána Tazberíka uskutočnilo spomienkové podujatie venované 110. výročiu narodenia básnika, publicistu, politického a kultúrneho činiteľa Ladislava Novomeského. Bohatý program konferencie, v ktorom sa prednášajúci snažili zachytiť čo najviac z plodného života L. Novomeského, bol obohatený aj zhudobnenými básňami L. Novomeského v podaní Mateja Kubriczkého. Veľkým prínosom pre budúcnosť skúmania života a diela Laca Novomeského je skutočnosť, že zámer zorganizovať spomienkovú konferenciu vyšiel od skupiny mladých ľudí, ktorí na konferencii prezentovali výsledky svojho záujmu o túto osobnosť slovenskej histórie.