Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Trump: Americká tradícia a globálna budúcnosť
( Gunduličova 12, Bratislava, 19. Január 2017 )

V súvislosti s prezidentskými voľbami v Spojených štátoch amerických, v ktorých zvíťazil D. Trump, predniesol profesor Oskar Krejčí prednášku, v ktorej konfrontoval nedávno zverejnenú prognózu amerických spravodajských služieb do roku 2035 a doposiaľ známe výroky D. Trumpa a plány novej Trumpovej administratívy. Najnovšia prognóza bola zverejnená pod názvom „Paradox pokroku.“ Podľa O. Krejčího je prejavom prehlbujúceho sa pesimizmu je tu viditeľný posun od predstavy USA ako prvného medzi rovnými. Nachádzame v nej tri scenáre budúcnosti pod názvami: Ostrovy, Orbity a Komunity. Scenár vývoja pod názvom „Komunity,“ predstavuje globalizáciu, ktorá panovala „v západnej“ predstave asi štyri desaťročia a bola typická pre uvažovanie všetkých predchádzajúcich administatív už od B. Clintona.

AKADÉMIA SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. December 2016 )

Už 7. ročník Akadémie sociálnej demokracie ponúka opäť príležitosť mladým ľuďom, ktorým sú blízke sociálnodemokratické hodnoty, ktorí si chcú rozšíriť svoj rozhľad v rôznych oblastiach verejných politík a ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich argumentačných a komunikačných schopnostiach a kampaniach cez tradičné médiá alebo nové komunikačné kanály. Počas šiestich víkendových škôl v priebehu roka 2017 ponúka Akadémia sociálnej demokracie okrem priblíženia histórie a hodnôt sociálnodemokratického hnutia ako aj verejných politík, odpovedajúcich na aktuálne problémy našich spoločností, aj možnosť osobne diskutovať s členmi vlády, politickými predstaviteľmi zo Slovenska, Čiech, Nemecka či Rakúska, skúsenými predstaviteľmi odborového hnutia, občianskeho sektoru a akademickej obce. Dôležitou súčasťou vzdelávacieho programu ASD sú argumentačné a komunikačné tréningy, kamerové skúšky, ako aj návody na efektívne vedenie kampaní či už cez klasické médiá alebo nové informačné a sociálne siete.

Spomienkové podujatie pri príležitosti 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
( Bratislava, 29. November 2016 )

Dňa 29. novembra 2016 sa v priestoroch Hudobnej sály Bratislavského hradu konalo pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a v spolupráci s Inštitútom ASA spomienkové podujatie pri príležitosti 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Pri tejto príležitosti predseda vlády SR odhalil bustu A. Dubčeka, ktorá bude od 13. decembra 2016 umiestnená v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Výber priestorov Európskeho parlamentu vôbec nie je náhodný. Alexander Dubček, dnes považovaný za významnú osobnosť nielen slovenskej ale aj európskej politiky, bol obhajcom všestrannej priateľskej spolupráce a rovnosti nielen Slovákov a Čechov, ale aj ostatných národov Európy. Jeho prvá cesta na poste predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR viedla do Štrasburgu, kde sa na zasadaní Európskeho parlamentu prihlásil k orientácii na „spoločný európsky dom.“ Ako sám povedal: „Hľadajme cesty a konajme všetko pre to, čo európske národy spája na ceste ku predu.“ Verejné účinkovanie A. Dubčeka zaradilo k politikom presadzujúcim humanizmus a spoluprácu medzi ľuďmi a národmi. To je stále aktuálny odkaz pre súčasnú Európsku úniu, ktorej je Slovensko súčasťou.

Euro, dolár a zlato v geopolitických súvislostiach
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. November 2016 )

Pozvanie Inštitútu ASA pokračovať v rozprávaní o súvislostiach a dianí v medzinárodnom finančnom systéme prijal finančný analytik Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Pred necelým polrokom mal L. Tanner v priestoroch Inštitútu ASA prednášku na tému financializácie svetovej ekonomiky s jej veľmi silným globálnym efektom prevahy finančných trhov a virtualizáciou procesov ich fingovania. Novembrová prednáška L. Tannera bola zameraná hlavne na monetárnu politiku Európskej únie a Spojených štátov amerických. Zazneli otázky ohľadne očakávaného vývoja v súvislosti s americkými prezidentskými voľbami a tiež otázky ohľadne ďalšieho vývoja v súvislosti s referendom o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. Október 2016 )

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied predstavil na pôde Inštitútu ASA knižnú novinku s názvom „Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia,“ ktorú napísal spoločne s Ing. Pavlínou Ivanovou, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Snaha o obnovenie dôvery občanov v Európsku úniu a v jej inštitúcie je stále akútnejšia. V poslednom období sa dokonca stala oficiálnym politickým cieľom. Lídri Európskej únie si najmä po referende vo Veľkej Británii uvedomili, že získanie dôvery u občanov je pre nich nevyhnutnosť. Autori monografie „Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia“ sa vo svojej novej knihe zaoberajú aj uvedeným problémom a ponúkajú vlastné riešenia.

Sociálne bývanie na Slovensku a vo Viedni (Rakúsko)
( Gunduličova 12, Bratislava, 6. Október 2016 )

Inštitút ASA v spolupráci s rakúskym Renner Inštitútom zorganizovali v priestoroch Inštitútu ASA pracovné rokovanie za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s predsedom Rady mesta Viedeň pre bývanie, bytovú výstavbu a obnovu mesta, zástupkyňou Vienna Insurance Group, rakúskym veľvyslancom na Slovensku a zástupcami Renner Inštitútu. Témou rokovania bola súčasnosť a budúcnosť dotovaného nájomného bývania a jeho legislatívne ukotvenie. Pracovné rokovanie malo za cieľ priblížiť rakúsky model dotovaného nájomného bývania v podobe, v akej funguje v spolkovej krajine Viedeň. Model financovania nájomných bytov v Rakúsku je osobitý, pretože Viedeň je jednou z deviatich spolkových krajín.

„Čo (ne)viete o TTIP?“
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. August 2016 )

Aj počas letných prázdnin na v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila diskusia, ktorej cieľom bolo priniesť poslucháčom viac informácií o pripravovanej obchodnej zmluve medzi USA a Európskou úniou, ktorá je známa pod názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Pozvanie Klubu Nového slova, Futurologickej spoločnosti na Slovensku a Inštitútu ASA prijal Michal Frič, ktorý pôsobil ako politický poradca GUE/NGL v EP v rokoch 2010 až 2015 a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. M. Frič vo svojom vystúpení zdôraznil, že TTIP je len výsledkom súčasného stavu globalizácie svetovej ekonomiky a snahou presadiť lepšie podmienky pre obchodníkov a investorov. Zdôraznil však vážne podozrenia, že sa dohoda vychýli príliš v prospech investorov a znevýhodní štáty v rámci obchodných vzťahov.

Minské dohody a výzvy pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
( Gunduličova 12, Bratislava, 30. Jún 2016 )

Platnosť dohôd Minsk II končí a pri tejto príležitosti prijal JUDr. Branislav Fábry, PhD. pozvanie Inštitútu ASA a hodnotil rôzne aspekty situácie na Ukrajine a stav napĺňania uvedených dohôd, ktoré boli uzavreté v bieloruskom Minsku dňa 12. feburára 2015 medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka pod záštitou OBSE. B. Fábry predstavil aj historický prehľad politických udalostí, ktoré významnou mierou prispeli k ústavnej kríze, ktorá na Ukrajine trvá dodnes, pričom práve ich riešenie a obnovenie ústavnosti v krajine by boli najlepším základom pre urovnanie situácie. Ústavné zmeny z roku 1996 totiž prispeli k postupnej destabilizácii krajiny. Už v roku 1995 bola zrušená autonómia Krymu, a potom nastala ústavná kríza.