Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Máj 2015 )

Prof. Milan Šikula prijal pozvanie Inštitútu ASA a prezentoval poslucháčom nové poznatky z výskumu mimoriadne aktuálnej témy o globálnom vládnutí. Stratégia globálneho vládnutia, ktorá predstavuje globálnu dereguláciu a liberalizáciu, odobrala národným vládam veľa právomocí a na globálnej úrovni neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá by disponovala účinnými regulačnými funkciami. Zmena podielu rozvinutých krajín na svetovom HDP však reprezentuje začínajúcu zmenu v globálnom meradle. Vznikajú aj nové globálne organizácie, ktoré sú zakladané v mnohých prípadoch na iných princípoch, ako v súčasnosti fungujúce medzinárodné organizácie. Rodiel je aj v tom, že novovznikajúce medzinárodné inštitúcie už nie sú pod hegemóniou USA. Možeme z toho vyvodzovať snahu o prekonanie unipolárneho modelu. Profesor Šikula svoju teóriu rozviedol aj na príklade snáh o presadenie dohody TTIP, pričom zdôraznil, že presadiť podobné dohody zo strany USA tu boli už od 60. rokov 20. stor.

Stretnutie s poslancami Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. Máj 2015 )

Dňa 18. mája 2015 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnilo stretnutie s poslancami Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie, ktorí sú členmi rusko-slovenskej skupiny priateľstva v Štátnej dume. Pozvaní hostia využili vzácnu príležitosť a poslancom kládli najmä otázky týkajúce sa aktuálnej medzinárodno-politickej situácie. Zúčastnení sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o zahraničnej politike Ruskej federácie vo vzťahu k Európskej únii, Ukrajine a susedskej politike Ruska. Diskusia neobišla ani vnútropolitickú situáciu v Rusku. Hovorilo sa o dopadoch sankcií na ruské hospodárstvo a o prijímaných zákonných opatreniach na jeho oživenie.

Európsky sociálny model - čo ďalej?
( Bratislava, 29. Apríl 2015 )

Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA vyšla koncom minulého roka kolektívna monografia s názvom Európsky sociálny model – čo ďalej? Editorom knihy je Ľuboš Blaha. V malom kongresovom centre Vydavateľstva VEDA knihu predstavil PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV. Jednotlivé kapitoly následne priblížili autori príspevkov – PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. , doc. Mgr. Martin Muránsky, Dr., PhD. a prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Beseda pri príležitosti vydania knihy profesora Františka Novosáda: Sociálna teória v otázkach a odpovediach. Čo? Ako? Prečo?
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. Apríl 2015 )

Profesor František Novosád prišiel na Inštitút ASA prezentovať svoju novú knihu s názvom Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. Knihu predstavila profesorka Tatiana Sedová. Podujatie organizoval Klub Nového slova v spolupráci s Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Ústavom politických vied SAV. Záznam z podujatia bol zverejnený na stránke: www.noveslovo.sk.

Minotaurus, financie a Manifest humanistickej ekonomiky
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Apríl 2015 )

Profesor Ivan Haluška prišiel na Inštitút ASA pokračovať v sérii prednášok, v ktorých postupne poslucháčom predstavuje koncept „Humanistickej ekonomiky, ktorý je ako sám uviedol, pravdepodobne doteraz najprepracovanejšou, vnútorne konzistentnou koncepciou novej postneoliberálnej ekonomiky.“ Cieľom „humanistickej ekonomiky“ je dosiahnuť spravodlivejší podiel pracujúcich na vytvorenej pridanej hodnote podnikov. Prof. Haluška sa tentokrát zameral na podrobnejšie vysvetľovanie fungovania vnútorných mechanizmov samotných „humanistických podnikov“ ako základných jednotiek „humanistickej ekonomiky.“ Zároveň hovoril aj o vybraných aspektoch fungovania „humanistických podnikov“ vo vzťahu k finančnému sektoru. Viac sa o koncepte Humanistickej ekonomiky môžete dozvedieť z článku prof. Halušku, ktorý bol uverejnený na stránke www.noveslovo.sk (http://www.noveslovo.sk/c/Manifest_Humanistickej_ludom_sluziacej_ekonomiky).

Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského
( Gunduličova 12, Bratislava, 23. Marec 2015 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa pod záštitou prof. Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Jaroslava Šušola, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a tajomníka Spolku slovenských spisovateľov Jána Tazberíka uskutočnilo spomienkové podujatie venované 110. výročiu narodenia básnika, publicistu, politického a kultúrneho činiteľa Ladislava Novomeského. Bohatý program konferencie, v ktorom sa prednášajúci snažili zachytiť čo najviac z plodného života L. Novomeského, bol obohatený aj zhudobnenými básňami L. Novomeského v podaní Mateja Kubriczkého. Veľkým prínosom pre budúcnosť skúmania života a diela Laca Novomeského je skutočnosť, že zámer zorganizovať spomienkovú konferenciu vyšiel od skupiny mladých ľudí, ktorí na konferencii prezentovali výsledky svojho záujmu o túto osobnosť slovenskej histórie.

konferencia-cesty-k-mieru
( Košice, 6. Marec 2015 )

V dňoch 6. a 7. marca sa v areáli Historickej radnice v Košiciach konala svojho druhu prvá medzinárodná mierotvorná konferencia „Cesty k mieru“ v európskej únii. Konferencia vznikla z iniciatívy Nemecko-ruského a Nemecko-ukrajinského fóra v spolupráci so slovenským Inštitútom ASA. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Ukrajinsko-ruskej konferencie sa zúčastnili predstavitelia občianskej spoločnosti, vedci, humanisti a členovia zákonodarných zborov zo všetkých zúčastnených krajín. V záverečnej deklarácii, ktorá bola na konferencii prijatá, sa zdôrazňuje potreba presadenia mieru vo vojenskom konflikte na Ukrajine na základe dodržiavania a presadzovania dohôd „Minsk 2“ a rozšírenie humanitárnej pomoci v tejto vojnou postihnutej krajine.

Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby.
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Február 2015 )

Prednáška doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., mimoriadneho profesora, vedúceho Katedry informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, poslucháčom ponúkla podrobný prehľad o problematike informačných a komunikačných technológií od obdobia ich vývoja až po súčasnosť, keď informačná revolúcia priniesla univerzálne použitie informačných a komunikačných technológií. Žijeme v dobe, kedy nové technológie ponúkajú rozšírenie intelektuálnych schopností človeka, ale ako doc.