Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Zo sveta efektívnejšieho podnikania
( Gunduličova 12, Bratislava, 15. Marec 2016 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 15. marca 2016 uskutočnil odborný seminár na tému „Zo sveta efektívnejšieho podnikania“ s autorom knihy „FIRMA a jej prostredie“ (1) Kamilom Mikuličom. Téma seminára bola zameraná na problematiku o správania sa podnikov, ich schopnostiach prispôsobiť sa zmenám v podnikateľskom prostredí, nadväzuje na častejšie pertraktované makrotémy v Inštitúte ASA. Cieľom bolo vtiahnuť účastníkov seminára do príbehov z podnikov, ktoré obsahujú spôsoby ich adaptácie na zmeny podmienok v podnikaní (adaptácie s vektormi: rast, stagnácia a úpadok). Išlo o to, aby sa účastníci buď stotožnili s prijatými riešeniami v podnikaní, alebo aby aktívne hľadali a nachádzali ďalšie varianty riešení. Spoločným zámerom bola potreba reagovať na spoločenské výzvy v oblasti efektívnejšieho podnikania.

Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu
( Gunduličova 12, Bratislava, 10. Marec 2016 )

Dňa 10. marca sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška Dr.h.c. prof. Ing. Milana Šikulu, Dr.Sc. na tému Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu.

Kyjev dva roky po prevrate
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. Február 2016 )

Od politického prevratu v Kyjeve prešli už dva roky. Situácia na Ukrajine sa však dodnes neposunula a neustále balansuje nad priepasťou. Doc. František Škvrnda prišiel na Inštitút ASA zosumarizovať udalosti minulého roka a ponúknuť možné scenáre vývoja na Ukrajine. Minulý rok označil v bilancii spoločensko-politického a ekonomického vývoja Ukrajiny za najhorší od jej vzniku. F. Škvrnda identifikoval v súčasnom vývoji Ukrajinskej politiky viaceré závažné udalosti: súčasná ukrajinská politická elita nerieši problémy Ukrajiny, ale skôr to vyzerá, že rieši rozdelenie vplynu medzi oligarchami. Z toho vyplýva, že sa od nástupu novej moci v Kyjeve nič nezmenilo a jeden z najväčších problémov ukrajinskej politiky pokračuje ďalej. F. Škvrnda spomenul napr. tlačovú besedu nemeckého ministerstva zahraničných vecí, kde sa hovorilo o únave z Kyjevskej moci a noviny Zeit napísali, že ukrajinská elita sa rozkladá sama.

Konferencia – „Sociálna demokracia v 21. storočí – bez škrtov a bližšie k ľuďom“
( Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky, 12. Február 2016 )

Dňa 12. februára 2016 prijali pozvanie Inštitútu analýzy, stratégie, alternatívy (ASA) prezident Českej republiky Miloš Zeman, predseda vlády Slovenskej republiky a súčasne aj predseda strany Smer-sociálna demokracia Robert Fico a prezident Rakúskych odborových zväzov Erich Foglar, aby prispeli do diskusie o otázkach kľúčových pre sociálnu demokraciu 21. storočia. Okrem nich prijali pozvanie aj vedúci predstavitelia slovenských odborových združení a predstavitelia združení zamestnávateľov. Sálu Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky do posledného miesta zaplnili aj ďalší významí hostia.

Aktuálny stav prípravy obchvatu Bratislavy – diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.“
( Gunduličova 12, Bratislava, 9. Február 2016 )

Viktor Stromček, štátny tajomník Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR prišiel na pozvanie Inštitútu ASA podať najčerstvejšie informácie o stave príprav obchvatu Bratislavy - diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Ohľadne uvedeného projektu sa totiž v médiách aj na verejnosti rozbehla v poslednom čase diskusia, v rámci ktorej sa často objavovali rôzne neodborné a nepodložené argumenty, ktoré spochybňovali spôsob výstavby, ktorý bol navrhovaný ministerstvom dopravy. Štátny tajomník Stromček sa zameral na priblíženie ekonomickej stránky projektu. Podľa aktualizovaného prepočtu, bude ročná splátka za 30-ročnú koncesiu dosahovať výšku 56,7 milióna eur.

Geopolitika Číny
( Gunduličova 12, Bratislava, 28. Január 2016 )

Prof. Oskar Krejčí, ktorý sa dlhodobo odborne venuje najmä teóriám medzinárodných vzťahov a geopolitiky, prijal pozvanie Inštitútu ASA a vystúpil s prednáškou zameranou na analýzu čínskej politickej kultúry a pozícií Číny v svetovej politike. V úvode svojho vystúpenia sa snažil priblížiť najpodstatnejšie civilizačné rozdiely medzi čínskou a tzv. západnou politickou kultúrou. Poukázal na veľmi podstatné geografické rozdiely, ktoré Čínu už dávno v minulosti predurčovali na odlišný vývoj v porovnaní s Európou. Spomenul aj rozdiely vo filozovii, v politickej filozofii a v chápaní významu štátu a spôsobu jeho riadenia, ktorý bol odlišný od európskeho. Podstatnou skutočnosťou je tiež zrod anglosaskej geopolitiky práve v dobe, keď bola Čína veľmi oslabená. Stereotyp z toho obdobia sa prenášal do nasledujúcich odbdobí a poznačil vnímanie Číny dodnes.

Eseje o sociálnom občianstve – prezentácia publikácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Január 2016 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa 26. 1. 2016 uskutočnila prezentácia publikácie Eseje o sociálnom občianstve. Okrem jej editora Michaela Augustína sa na podujatí zúčastnili ďalší dvaja autori knihy - Peter Daubner a Erik Leško. Kniha prináša vôbec prvý preklad textu významného britského marxistického sociológa Toma Bottomora, v ktorom Bottomore nadväzuje na koncept vývoja ľudských práv T. H. Marshalla a aktualizuje ho v prelomových podmienkach počiatku 90. rokov. Pridanou hodnotou publikácie sú štyri eseje jedného českého a troch slovenských politológov, z ktorých každá z vlastnej teoretickej perspektívy kriticky reflektuje Bottomorovu esej. Ich autormi sú Milan Znoj, Ľuboš Blaha, Peter Daubner a Erik Leško. Kniha vytvára priestor pre diskusiu o otázkach sociálnych práv, sociálneho občianstva, sociálnej inklúzie, chudobe, sociálnej spravodlivosti a pokúša sa analyzovať otázky premien demokratického občianstva, venuje sa novým otázkam vzťahu kapitalizmu, socializmu a občianstva, problematike spoločenských tried a nových vyvstávajúcich otázok ohľadom občianstva.

Vysoké školstvo a veda: súčasný stav a vyhliadky v roku 2016
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. Január 2016 )

Prvým podujatím, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Inštitútu ASA v roku 2016 bola diskusia s prof. PhDr. Marcelou Gbúrovou, CSc., vedúcou Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a prof. PhDr. Emilom Višňovským, PhD., podpredsedom Slovenskej akadémie vied. Cieľom podujatia bolo ponúknuť pohľad odborníkov na súčasný stav humanitných a spoločenských vied z hľadiska fungovania vedy a výskumu a tiež vysokého školstva na Slovensku. Prof. Gbúrová sa ako členka Akreditačnej komisie pri ministerstve školstva už šiesty rok zúčastňuje akreditačných konaní a v súvislosti s tým ponúkla zaujímavé poznatky, ktoré prinášajú akreditačné konania o stave vedy a školstva na Slovensku. Prof. Višňovský informoval o aktuálnom dianí v SAV. Priblížil projekty, ktoré má v najbližšom období rozbehnúť SAV v rámci tretieho oddelenia. Ako povedal prof. Višňovský, inšpiráciou pre navrhované zmeny bola česká akadémia vied. Slovenská akadémia vied podľa jej vzoru navrhla 9 programov. Vzniká Centrum spoločenských a psychologických vied, ktoré má produkovať predovšetkým výstupy pre prax. Hlavným zámerom je, aby boli výstupy spoločenských a humanitných vied viditeľné a použiteľné pre spoločnosť, pre konkrétnych odberateľov. Ďalšou inováciou má byť plánovaný vznik ďalšieho centra – pracovný názov – Centrum pre spoločenské výzvy a inovácie.