Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

„Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom.“
( Gunduličova 12, Bratislava, 23. Jún 2016 )

Dňa 23. júna 2016 sa v priestoroch Inštitútu ASA konal krst knižnej novinky prof. Ing. Petra Staněka, CSc. a Ing. Pavlíny Ivanovej, PhD. s názvom Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom. Vedecká monografia P. Staněka, a P. Ivanovej, obsahuje veľa nových informácií,analýz, myšlienok a paradigiem. Prof. Staněk považuje za hlavný prínos knihy snahu o metodologickú a obsahovú inováciu v prístupe k skúmaniu ekonomického vývoja. Autori v knihe upozorňujú, že štvrtá priemyselná revolúcia nie je víziou vzdialenej budúcnosti, ale skutočnosťou, ktorá je už tu a je potretné sa jej prispôsobiť.

Stretnutie s veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky Ho Dac Minh Nguyet
( Gunduličova 12, Bratislava, 9. Jún 2016 )

Dňa 9. júna 2016 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila beseda s pani Ho Dac Minh Nguyet, mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku. Podujatie spoluorganizoval Klub Nového slova, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Ústav politických vied.

Jak sme se stali kolonií, Inštitút ASA
( Gunduličova 12, Bratislava, 12. Máj 2016 )

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. prijala pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišla do Bratislavy prezentovať svoju novú monografiu, ktorá má názov Jak sme se stali kolonií. Podujatie moderoval predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku doc. Phdr. Ladislav Hohoš, CSc. Ilona Švihlíková patrí v súčasnosti k najaktívnejším českým ekonómom. Do jej odborného záujmu patrí najmä medzinárodná ekonomika, globalizácia, energetika a politická ekonómia. Nová monigrafia, Jak sme se stali kolonií, analyzuje celé obdobie od roku 1989 až do súčasnosti a zároveň ponúka aj svoj pohľad na budúci vývoj.

Fašizmus v sklenenej klietke liberálnej demokracie
( Gunduličova 12, Bratislava, 31. Marec 2016 )

V posledných rokoch sa po voľbách vo viacerých európskych štátoch dostali do parlamentov krajne pravicové politické strany. Klub Nového slova sa v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA podujal rozbehnúť diskusiu na tému vzostupu krajnej pravice v Európe. S hlavným referátom vystúpil Mgr. Erik Leško, PhD. a koreferát predniesol Mgr. Michael Augustín. Erik Leško sa vo svojom referáte zameral na samotný fenomén vzostupu krajnej pravice vo všeobecnosti a fašizmu v kontexte vývoja liberálnej demokracie. Za základnú myšlienku jeho vystúpenia je možné označiť kritické slová adresované súčasnej dobe: „Chýba nám normatívna koncepcia budúcnosti.“ V duchu tohto základného motívu sa E. Leško snažil vystihnúť podobu súčasného politického systému a jeho deformácií, keď hovoril o používaní falošných historických analógií v politickom boji, o historickom revizionizme, o postdemokracii, o tom ako liberálna demokracia skĺzla pod vplyv privilegovaných elít, o nahradení tzv. „masovej demokracie demokraciou obecenstva,“ kde kartelové politické strany len predstierajú súťaž.

Zo sveta efektívnejšieho podnikania
( Gunduličova 12, Bratislava, 15. Marec 2016 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 15. marca 2016 uskutočnil odborný seminár na tému „Zo sveta efektívnejšieho podnikania“ s autorom knihy „FIRMA a jej prostredie“ (1) Kamilom Mikuličom. Téma seminára bola zameraná na problematiku o správania sa podnikov, ich schopnostiach prispôsobiť sa zmenám v podnikateľskom prostredí, nadväzuje na častejšie pertraktované makrotémy v Inštitúte ASA. Cieľom bolo vtiahnuť účastníkov seminára do príbehov z podnikov, ktoré obsahujú spôsoby ich adaptácie na zmeny podmienok v podnikaní (adaptácie s vektormi: rast, stagnácia a úpadok). Išlo o to, aby sa účastníci buď stotožnili s prijatými riešeniami v podnikaní, alebo aby aktívne hľadali a nachádzali ďalšie varianty riešení. Spoločným zámerom bola potreba reagovať na spoločenské výzvy v oblasti efektívnejšieho podnikania.

Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu
( Gunduličova 12, Bratislava, 10. Marec 2016 )

Dňa 10. marca sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška Dr.h.c. prof. Ing. Milana Šikulu, Dr.Sc. na tému Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu.

Kyjev dva roky po prevrate
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. Február 2016 )

Od politického prevratu v Kyjeve prešli už dva roky. Situácia na Ukrajine sa však dodnes neposunula a neustále balansuje nad priepasťou. Doc. František Škvrnda prišiel na Inštitút ASA zosumarizovať udalosti minulého roka a ponúknuť možné scenáre vývoja na Ukrajine. Minulý rok označil v bilancii spoločensko-politického a ekonomického vývoja Ukrajiny za najhorší od jej vzniku. F. Škvrnda identifikoval v súčasnom vývoji Ukrajinskej politiky viaceré závažné udalosti: súčasná ukrajinská politická elita nerieši problémy Ukrajiny, ale skôr to vyzerá, že rieši rozdelenie vplynu medzi oligarchami. Z toho vyplýva, že sa od nástupu novej moci v Kyjeve nič nezmenilo a jeden z najväčších problémov ukrajinskej politiky pokračuje ďalej. F. Škvrnda spomenul napr. tlačovú besedu nemeckého ministerstva zahraničných vecí, kde sa hovorilo o únave z Kyjevskej moci a noviny Zeit napísali, že ukrajinská elita sa rozkladá sama.

Konferencia – „Sociálna demokracia v 21. storočí – bez škrtov a bližšie k ľuďom“
( Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky, 12. Február 2016 )

Dňa 12. februára 2016 prijali pozvanie Inštitútu analýzy, stratégie, alternatívy (ASA) prezident Českej republiky Miloš Zeman, predseda vlády Slovenskej republiky a súčasne aj predseda strany Smer-sociálna demokracia Robert Fico a prezident Rakúskych odborových zväzov Erich Foglar, aby prispeli do diskusie o otázkach kľúčových pre sociálnu demokraciu 21. storočia. Okrem nich prijali pozvanie aj vedúci predstavitelia slovenských odborových združení a predstavitelia združení zamestnávateľov. Sálu Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky do posledného miesta zaplnili aj ďalší významí hostia.