Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. September 2015 )

Ekonóm a prognostik Ekonomického ústavu SAV prof. Peter Staněk prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového Slova, aby prišiel hovoriť o najzávažnejších krízových faktoroch súčasnosti, ich príčinách a následkoch. Hneď na úvod upozornil na chybné a zavádzajúce uvažovanie o súčasnom hospodárskom raste Slovenska. Povedal, že pozitívne čísla máme na Slovensku nielen vďaka rozbehnutiu veľkých infraštruktúrnych projektov, ale aj vďaka zadlžovaniu domácností. Podľa štatistík sú slovenské domácnosti jednými z najrýchlejšie sa zadlžujúcich v rámci Európskej únie. Problém je však v tom, že príjmy na Slovensku sú oveľa nižšie ako príjmy domácností v bohatších krajinách západnej Európy.

Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť – prezentácia knihy
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. September 2015 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa konala prezentácia knihy Rodney G. Peffera s názvom Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť, ktorá vyšla v edícii Pohľady za horizont vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Podujatie moderoval riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko. Knižnú novinku prezentoval Ľuboš Blaha a nielen o práci na preklade hovoril Richard Cedzo. Rodney G. Peffer, významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu, svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť.

Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad.
( Gunduličova 12, Bratislava, 8. September 2015 )

Na prvé septembrové stretnutie prijala pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova Dr. Gabriele Matzner-Holzer, sociálna demokratka, rakúska diplomatka, ktorá pôsobila na viacerých významných diplomatických postoch. Pôsobila ako veľvyslankyňa na Slovensku, bola tiež zahranično-politická spolupracovníčka rakúskeho spolkového kancelára Bruna Kreiského a Freda Sinowatza, v rokoch 1992-1997 zastupujúca riaditeľka Diplomatickej akadémie vo Viedni. Ako vdova po známom rakúskom politickom ekonómovi prof. Egonovi Maztnerovi sa dodnes aktívne venuje šíreniu jeho odkazu aj v rámci Urban Forum - Egon Matzner-Institut für kommunalwissenschaftliche Forschung, zároveň aj v niekoľkých ďalších organizáciách a tiež ako spisovateľka.

Hrozí nám nová finančná kríza?
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. Júl 2015 )

V horúcom letnom počasí sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na ešte horúcejšiu tému s názvom:\\\"Hrozí nám nová finančná kríza?\\\" Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijal zahraničný hosť JUDr. Ing. MSc. Michal Hajek, LL.M.. Michal Hajek je vzdelaním ekonóm aj právnik, s praxou v spolocnostiach PPF Banka, ING Bank, Ceskoslovenska obchodni banka, Moody\\\'s Investors Service, Standard & Poor\\\'s LL.M., a zároveň s praxou advokáta. Jeho prednáška bola príležitoťou dozvedieť sa viac o svete financií a finančných trhov a tiež zaujímavým pohľadom na súčasnú krízu v eurozóne. Videozáznam z podujatia je k dispozícii na našej webovej stránke(skopíruj adresu a vlož do prehliadača): www.kele.sk/asa/cms/hajek1.mpg ; www.kele.sk/asa/cms/hajek2.mpg

Nové kolo chaosu a násilia na Blízkom východe
( Gunduličova 12, Bratislava, 29. Jún 2015 )

Veľmi kritickú bezpečnostnú situáciu v oblasti Blízkeho východu dokazuje najväčší počet prebiehajúcich vojenských konfliktov v tejto oblasti od skončenia druhej svetovej vojny. Uvedená tragická štatistika, ale aj vypuknutie nového ohniska konfliktov v Jemene, boli dôvodom pozvania doc. Františka Škvrndu a dr., Ing. Jalala Suleimana na Inštitút ASA. Doc. Škvrnda uviedol, že ak by sme sa snažili v teóriách medzinárodných vzťahov nájsť vysvetlenie pre situáciu na Blízkom východe, tak je to veľmi náročné, pretože ani teória realizmu, ani liberalizmu vysvetlenie nepriniesli. Tým sa vytvoril priestor pre kritické teórie medzinárodných vzťahov. Stupňujúce sa napätie na Blízkom východe vyvracia aj tézu, že Blízky východ bol kedysi súčasťou zástupných vojen medzi socialistickým a kapitalistickým blokom. Globálna vojna s terorizmom, ktorú vyhlásil G. W. Bush a tzv. Arabská jar sú dvomi zlomovými bodmi, ktoré dramaticky zhoršili situáciu na Blízkom východe až do súčasnej podoby. K migrácii sa vyjadril dr. Suleiman, keď povedal, že na Blízkom východe je oveľa viac utečencov, oproti počtom, ktoré ohrozujú Európsku úniu. Boli spomenuté aj tri výzie, ktoré ovplyvňujú situáciu v oblasti: transatlantická neokoloniálna, na ktorú reaguje vízia odporu a treťou je vízia, ktorá je populárna napr. v Saudskej arábii a v Turecku, ktorá má náboženský charakter a reprezentujú ju organizácie ako napr. Moslimské bratstvo a pod. Dr. Suleiman priblížil aj aktuálnu situáciu v Sýrii, kde väčšina obyvateľstva uteká do oblastí kontrolovaných centrálnou vládou. Vysvetlil aj dôvody, ktoré viedli k vypuknutiu konfliktu v Jemene a aktuálnu situáciu v krajine.

Beseda s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, J. E. Pan Weifangom.
( Gunduličova 12, Bratislava, 24. Jún 2015 )

Pozvanie Klubu Nového slova, Inštitútu ASA a Futurologickej spoločnosti na Slovensku prijal J.E. Pan Weifang, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike. Prvú časť svojho vystúpenia venoval najmä ekonomicko-hospodárskym témam a vývoju obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou. Poukázal na nevyužité možnosti vzájomnej spolupráce. Hovoril nielen o významných čínskych investíciách v blízkej budúcnosti v Európe, ale priblížil aj plánované projekty na Slovensku. V druhej časti sa viac zameral na oboznámenie poslucháčov s kultúrou Číny a pokúsil sa vysvetliť aj mentalitu jej obyvateľov.

Ako (ne)fungujú veľké peniaze
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Jún 2015 )

Ekonóm Ing. Marek Schmögner, MSc. sa vo svojej prezentácii zameral najmä na dve možnosti, ako zlepšiť príjmy štátu. Ide o štátom podporované hotovostné platby a peňažnú reformu. Podľa názoru, ktorý prezentoval M. Schmögner, neustálou tendenciou obmedzovať platby v hotovosti štát prichádza o závratné čiastky. Obmedzovaním hotovostných platieb sa totiž ukracuje o príjem z tvorby peňazí. Kľúč k úspechu držia podľa neho občania. Centrálna banka nevie ovplyvniť objem hotovosti v obehu. Ten záleží od dopytu obyvateľstva po hotovosti.Čím viac bankoviek sú komerčné banky nútené na základe dopytu obyvateľstva od centrálnej banky nakupovať, tým väčší podiel zisku z tvorby peňazí sa prelieva z rúk bánk do centrálnej banky a do štátnej pokladne. Keby štát prehodnotil zámer znižovať bezhotovostné platby a naopak všemožne ľudí motivoval, aby používali hotovosť, mohol by „bezbolestnejšie“ financovať verejné výdavky.

Diskusia o deklarácii Zjednotení za mier
( Gunduličova 12, Bratislava, 3. Jún 2015 )

Dňa 3. júna sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnilo podujatie, ktoré malo za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na medzinárodnú iniciatívu ZJEDNOTENÍ ZA MIER. Podporu iniciatíve svojím podpisom vyjadrilo takmer 3 500 ľudí z 18 krajín. Okrem občanov Slovenskej a Českej republiky sú treťou najpočetnejšou skupinou podporujúcou iniciatívu krajania zo Srbska. Na podujatí vystúpil s príspevkom iniciátor výzvy Eduard Chmelár a za Českú republiku signatár iniciatívy, bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN a exminister zahraničných vecí Českej republiky – Jan Kavan. Vďaka nemu a ďalším osobnostiam verejného života má výzva v Čechách a na Morave rovnakú podporu ako na Slovensku.