Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Medzinárodná konferencia: „Kapitalizmus v 21.storočí – Európa bez budúcnosti?“
( Historická budova NR SR, Bratislava , 2. December 2015 )

Európska únia - dlhé roky bola nielen pre nás z bývalého východného bloku vzorom, ideálom a cieľom, priestorom mieru, prosperity a široko zdieľaného blahobytu. Vďaka funkčnej kombinácii trhu a štátu poskytovala širokým stredným vrstvám dôstojný život a dobrú perspektívu do budúcnosti. V druhom desaťročí nového milénia sa však akoby slnko nad - už aj našou - Európou zatiahlo mrakmi a starý kontinent je opakovane skúšaný náročnými výzvami. Opäť sa rozširujú nožnice medzi silnými a slabými - občanmi a štátmi, opäť sa vracia súmrak geopolitického napätia medzi centrom a perifériou EÚ. 25 rokov po páde železnej opony sa znova rieši problém demokratického deficitu tentoraz v dominancii nevolenej moci finančných trhov a kapitálu.

Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy
( Gunduličova 12, Bratislava, 30. November 2015 )

JUDr. Branislav Fábry, PhD. prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova, aby priblížil svoje právne analýzy niektorých vybraných ustanovení pripravovanej dohody medzi USA a EÚ, ktorú verejnosť pozná pod názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) je rámcová dohoda o voľnom obchode a investíciách. Začiatkom roka 2013 oznámil prezident USA zámer zahájiť rokovania o uvedenej dohode s Európskou úniou. Aj keď sa pôvodne hovorilo, že primárnym účelom TTIP je stimulovať obchod odstránením taríf mezi EÚ a USA, dnes už obe strany priznávajú, že to tak nie je, pretože tie sú v súčasnosti aj tak minimálne. Postupne bolo priznané, ze cieľom TTIP je odstrániť rôzne regulácie, ktoré pôsobia obmedzujúco pre zisky nadnárodných spoločností pôsobiacich v USA a EÚ. Je potrebné hlbšie skúmanie pripravovaných ustanovení dohody, aby sme zistili, ako môže zasiahnuť do života občanov EÚ.

Charakter budúcej vojny
( Gunduličova 12, Bratislava, 5. November 2015 )

Profesor Oskar Krejčí prijal pozvanie Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišiel hovoriť o téme vojny, ktorá je aj kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine mimoriane aktuálna a ťaživá. Prof. Krejčí sa dlhodobo odborne venuje výskumu geopolitických zákonistostí v svetovej politike a tému vojnových konfliktov preto zasadil do širšieho globálneho rámca. O súčasnosti hovorí ako o tretej zmene rovnováhy v svetovom politickom systéme. Po bipolárnom usporiadaní po 2. svetovej vojne, následnom hegemonistickom usporiadaní sveta po zrútení Sovietskeho zväzu, charakterizuje dnešný stav postupné obnovovanie vojensko-strategickej rovnováhy medzi Ruskom a USA a tiež nové postavenie Číny ako jedného z hráčov v medzinárodnej politike.

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 15. Október 2015 )

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ing. Pavlína Ivanová, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prijali pozvanie Inštitútu Asa a Klubu Nového slova a prišli predstaviť knižnú novinku s názvom: „Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie.“ Knihu uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Ako povedal, kniha je pokračovaním série publikácií, ktoré rozpracovávajú najaktuálnejšie dianie vo svete poznačenom procesmi globalizácie už prakticky vo všetkých oblastiach. Okrem tém, ktorým sa venuje prof. Staněk dlhodobo, je kniha obohatená o návrh možného riešenia súčasnej globálnej krízy, ktorú sa stále nedarí prekonať, sme svedkami kamuflovania základných rozporov a podsúvania nikam nevedúcich riešení. Dr. Ivanová v knihe prináša zaujímavý koncept obsiahnutý v kapitole s názvom: „Humanizácia spoločensko-ekonomických zmien v 21. storočí,“ ktorý je vhodným začiatkom pre hľadanie riešení aktuálnych krízových javov nielen v ekonomike.

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. September 2015 )

Ekonóm a prognostik Ekonomického ústavu SAV prof. Peter Staněk prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového Slova, aby prišiel hovoriť o najzávažnejších krízových faktoroch súčasnosti, ich príčinách a následkoch. Hneď na úvod upozornil na chybné a zavádzajúce uvažovanie o súčasnom hospodárskom raste Slovenska. Povedal, že pozitívne čísla máme na Slovensku nielen vďaka rozbehnutiu veľkých infraštruktúrnych projektov, ale aj vďaka zadlžovaniu domácností. Podľa štatistík sú slovenské domácnosti jednými z najrýchlejšie sa zadlžujúcich v rámci Európskej únie. Problém je však v tom, že príjmy na Slovensku sú oveľa nižšie ako príjmy domácností v bohatších krajinách západnej Európy.

Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť – prezentácia knihy
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. September 2015 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa konala prezentácia knihy Rodney G. Peffera s názvom Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť, ktorá vyšla v edícii Pohľady za horizont vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Podujatie moderoval riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko. Knižnú novinku prezentoval Ľuboš Blaha a nielen o práci na preklade hovoril Richard Cedzo. Rodney G. Peffer, významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu, svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť.

Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad.
( Gunduličova 12, Bratislava, 8. September 2015 )

Na prvé septembrové stretnutie prijala pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova Dr. Gabriele Matzner-Holzer, sociálna demokratka, rakúska diplomatka, ktorá pôsobila na viacerých významných diplomatických postoch. Pôsobila ako veľvyslankyňa na Slovensku, bola tiež zahranično-politická spolupracovníčka rakúskeho spolkového kancelára Bruna Kreiského a Freda Sinowatza, v rokoch 1992-1997 zastupujúca riaditeľka Diplomatickej akadémie vo Viedni. Ako vdova po známom rakúskom politickom ekonómovi prof. Egonovi Maztnerovi sa dodnes aktívne venuje šíreniu jeho odkazu aj v rámci Urban Forum - Egon Matzner-Institut für kommunalwissenschaftliche Forschung, zároveň aj v niekoľkých ďalších organizáciách a tiež ako spisovateľka.

Hrozí nám nová finančná kríza?
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. Júl 2015 )

V horúcom letnom počasí sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na ešte horúcejšiu tému s názvom:\\\"Hrozí nám nová finančná kríza?\\\" Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijal zahraničný hosť JUDr. Ing. MSc. Michal Hajek, LL.M.. Michal Hajek je vzdelaním ekonóm aj právnik, s praxou v spolocnostiach PPF Banka, ING Bank, Ceskoslovenska obchodni banka, Moody\\\'s Investors Service, Standard & Poor\\\'s LL.M., a zároveň s praxou advokáta. Jeho prednáška bola príležitoťou dozvedieť sa viac o svete financií a finančných trhov a tiež zaujímavým pohľadom na súčasnú krízu v eurozóne. Videozáznam z podujatia je k dispozícii na našej webovej stránke(skopíruj adresu a vlož do prehliadača): www.kele.sk/asa/cms/hajek1.mpg ; www.kele.sk/asa/cms/hajek2.mpg