Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Odborný seminár Euro pred bránami Slovenska
( Bratislava, 18. December 2006 )

Inštitút ASA v spolupráci s Ministerstvom financií SR dnes v Bratislave zorganizovali pod názvom „Euro pred bránami Slovenska“ odborný seminár ako širokospektrálnu výmenu názorov predstaviteľov vlády, centrálnej banky a ekonómov na zavedenie spoločnej európskej meny.

Zdravotníctvo v programových dokumentoch a vládnej politike
( Bratislava, 24. November 2006 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dnes realizoval odborný seminár "Zdravotníctvo v programových dokumentoch a vládnej politike". Na seminári sa zúčastnili predseda NR SR P. Paška, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR D. Klačko, predseda Zboru poradcov premiéra SR V.Faič, viacerí poslanci Národnej rady SR ako aj odborníci a experti zastupujúci lekársky stav.

Spomienková konferencia k nedožitým 85. narodeninám Alexandra Dubčeka
( Bratislava, 24. November 2006 )

Inštitút ASA zorganizoval pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica spomienkovú konferenciu k nedožitým 85. narodeninám Alexandra Dubčeka. Konferenciu otvoril svojim príhovorom p.Boris Zala programový riaditeľ Inštitútu ASA.

Odborná konferencia k problematike rozvoja systému zdravotníctva
( Bratislava, 17. Máj 2006 )

Spoločná účasť politikov, predstaviteľov vedeckej a akademickej obce, stavovských organizácií, tretieho sektora a odborníkov z praxe na dnešnej odbornej konferencii venovanej problematike rozvoja zdravotného systému, organizovanej stranou Smer - sociálna demokracia a programovým inštitútom ASA ukazuje, že aj na Slovensku je možné napraviť pošramotenú otázku využívania odbornej verejnosti pri tvorbe koncepcií rozvoja spoločnosti.

Programová konferencia organizovaná inštútom ASA a stranou SMER-SD
( Bratislava, 9. Apríl 2006 )

Programová konferencia uzavrela niekoľkomesačnú odbornú činnosť v tematickom celku: Slovensko - moderný sociálny štát v rámci ktorého sa uskutočnilo na pôde inštitútu ASA 5 odborných diskusných podujatí.

Spoločnosť prosperity a sociálny štát
( Bratislava, 20. Marec 2006 )

Inštitút ASA v spolupráci so stranou SMER-sociálna demokracia zorganizoval ďalšie z odborných podujatí a diskusií k otázke fungovania sociálneho štátu. Pozornosť sa v rámci seminára sústredila predovšetkým na udržateľnosť ekonomického rastu a problematiku verejných financií. Odborná verejnosť sa venovala otázkam použitia ekonomických nástrojov štátu k vytváraniu solidárnej spoločnosti a taktiež problematike investovania verejných zdrojov do celej terciálnej sféry. Seminár s názvom "Spoločnosť prosperity a sociálny štát" vytvoril priestor pre vecnú diskusiu k otázke rozvoja spoločnosti z hľadiska sociálno-demokratickej politiky, k otázke investovania zdrojov do sociálneho systému či podpory budovania vedomostnej spoločnosti.

Sociálny štát - podpora vzdelávania, vedy a výskumu
( Bratislava, 13. Marec 2006 )

Cieľom odborného seminára bolo zadefinovať sociálno-demokratickú alternatívu v oblasti podpory a rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu v podmienkach Slovenskej republiky.

Systém zdravotníctva v modernom sociálnom štáte
( Bratislava, 20. Február 2006 )

V rámci tematického celku "Slovensko - moderný sociálny štát" sa 20. 2. 2006 za účasti 70 pozvaných odborníkov zo sektoru zdravotníctva uskutočnil odborný seminár "Systém zdravotníctva v modernom sociálnom štáte" organizovaný inštitútom ASA v spolupráci so stranou SMER - sociálna demokracia.