Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Návšteva predstaviteľov mimovládnych organizácií Uzbekistanu
( Brstislava, 28. November 2007 )

Výmena skúsenosti z činnosti mimovládnych organizácií a think-thankov v Slovenskej republike bola hlavným obsahom neformálneho stretnutia výkonného riaditeľa inštitútu ASA P. Juzu so zástupcami Národnej asociácie neštátnych a nekomerčných organizácii Uzbekistanu na pôde inštitútu ASA dňa 28.11.2007. Návšteva predstaviteľov mimovládnych organizácií Uzbekistanu v Slovenskej republike bola realizovaná v spolupráci s predstaviteľstvom OBSE v Taškente a občianskym združením PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia.

Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie 2. časť
( Bratislava, 9. November 2007 )

Na pôde inštitútu ASA sa dňa 9. novembra 2007 uskutočnil ďalší zo série okrúhlych stolov venujúcich sa téme „Slovensko-maďarské vzťahy“. Podujatie bolo pripravené pre historikov, politológov, politikov a iných odborníkov inštitútom ASA v spolupráci Ústavom politických vied SAV. Úvodné substantívne vystúpenia na okrúhlom stole, ktoré podrobne analyzovali historický a právny kontext súčasnej kvality slovensko-maďarských vzťahov predniesli PhDr. Ladislav Deák, DrSc. a prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie
( Brstislava, 26. Október 2007 )

Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV uskutočnil dňa 26. októbra 2007 v priestoroch inštitútu ASA na Gunduličovej ulici č.12 v Bratislave okrúhly stôl na tému: „Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie“ za účasti historikov, politológov, politikov a iných odborníkov. Diskusiu otvoril a viedol výkonný riaditeľ inštitútu ASA doc. P. Juza. Kvalifikovanú informáciu o aktuálnom stave vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou predniesol Pavol Hamžík, poradca ministra. V nasledujúcej časti prezentoval sociológ Jozef Schwarz analytický materiál k tejto téme pod názvom: „Nie ospravedlňovanie, ale zmierenie“.

Stratégia zahraničnej politiky Slovenskej Republiky
( Bratislava, 25. Október 2007 )

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Ústavom politických vied SAV zorganizoval 25. októbra 2007 pracovný seminár na tému: „Stratégia zahraničnej politiky SR“, ktorý bol príspevkom k diskusii o pripravovanom strategickom dokumente Vízia Slovenskej republiky do roku 2030. Úvodné slovo k problematike predniesli Peter Juza a Oskar Krejčí.V rámci diskusie zúčastnení experti formulovali svoje videnie praktickej aktívnej adaptácie štátu na budúcnosť v systéme medzinárodných vzťahov.Akcentované boli najmä oblasti, ako znalostný segment zahraničnej politiky, resp. potreba identifikovania inovačného indexu Slovenskej republiky v globálnom kontexte. Diskutujúci sa pokúsili vymedziť aj možnosti nového prístupu k diverzifikácii informačných zdrojov, kde dochádza k nežiaducej koncentrácii a vytváraniu virtuálnej reality, čo negatívne vplýva na informačnú bezpečnosť Slovenskej republiky a celkovú konfiguráciu vzťahov v rámci svetovej politiky.

Vízia Európy vo svetle zajtrajška
( Bratislava, 15. Október 2007 )

Vláda Slovenskej republiky za účasti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a v spolupráci s inštitútom ASA pripravili medzinárodnú konferenciu “Vízia Európy vo svete zajtrajška”. Podujatie, ktoré sa konalo 15.októbra 2007 v priestoroch hotela Bôrik, malo jasný cieľ. Vláda Slovenskej republiky aj takýmto spôsobom vytvorila priestor pre komunikáciu o tak významných zmenách v našom geopolitickom priestore. Konferencia, ktorej sa zúčastnili zahraniční hostia a slovenské autority, bola tiež súčasťou snahy vlády Slovenskej republiky podporiť aktívnu výmenu informácií o problematike medzivládnej konferencie a inštitucionálnych zmien v Európe.

Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete - Nové výzvy a prístupy
( Bratislava, 20. September 2007 )

V kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa dňa 20. septembra 2007 konal workshop „Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete - Nové výzvy a prístupy“. Podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo na expertnej úrovni prediskutovať a načrtnúť hlavné smerovanie a možnosti presadzovania strategických záujmov Slovenskej republiky v rámci systému medzinárodných vzťahov, pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA). Pretože zahraničná politika Slovenskej republiky stojí pred novými výzvami, ktoré so sebou prináša dynamický vývin sveta, účastníci zaujímavého podujatia sa zhodli na tom, že expertná diskusia o dlhodobej stratégii zahraničnej politiky Slovenskej republiky v meniacom sa medzinárodnom prostredí bude v podobnom formáte kontinuálne pokračovať.

Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2030
( Bratislava, 20. September 2007 )

V priestoroch hotela Danube v Bratislave sa dňa 24. septembra 2007 konal seminár k „Východiskám stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky“, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy). Uvedeným podujatím bola zahájená verejná diskusia k pripravovanému dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2030“, ktorého východiská uviedol minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Podujatia sa zúčastnili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predstavitelia profesionálnych energetických združení, zástupcovia podnikateľských subjektov operujúcich v energetickom segmente hospodárstva, zástupcovia orgánov štátnej správy, regiónov a mimovládnych organizácií.

Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska
( Bratislava, 4. September 2007 )

Dňa 4. septembra 2007 sa na pôde inštitútu ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) uskutočnil interný seminár „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska“, ktorým bola zahájená odborná diskusia k dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska do roku 2030“, ktorý spracovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiku. Na internom seminári, ktorého sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, vybraní ministri vlády Slovenskej republiky, štátni tajomníci ministerstiev a členovia Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky, dokument oficiálne predstavil a uviedol Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Verejná diskusia k predkladanému dokumentu bude pokračovať konferenciou, ktorú pripravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v druhej polovici septembra 2007.