Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Finančná kríza, finančné trhy a euro
( Bratislava, 7. Február 2008 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 7. februára 2008 stretli na odbornej diskusii k zavedeniu eura predseda vlády SR Robert Fico, ministri vlády SR Ľubomír Jahnátek, Viera Tomanová, guvernér NBS Ivan Šramko, poslanci NR SR a zástupcovia ďalších významných inštitúcií.

Vedomostná ekonomika - stav a perspektívy na Slovensku
( Bratislava, 7. Február 2008 )

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova pripravili odbornú diskusiu na tému: Vedomostná ekonomika - stav a perspektívy na Slovensku. Podujatie sa konalo 20. februára 2008. Podujatie otvoril a moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA doc. Peter Juza, PhD., ktorý zdôraznil že sa jedná o spoločný príspevok Inštitútu ASA a Klubu Nového slova k napĺňaniu obsahu Lisabonskej stratégie.

Euro na Slovensku - skôr či neskôr?
( Bratislava, 31. Január 2008 )

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova a Spoločnosťou pre občanov Slovenska pripravili odborný seminár a diskusiu k problematike zavedenia eura na Slovensku.

Parita kúpnej sily
( Bratislava, 6. December 2007 )

V Odborný seminár k problematike „parity kúpnej sily“ sa uskutočnil 6.12.2007 v dopoludňajších hodinách v priestoroch inštitútu ASA v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 23 odborníkov a záujemcov o problematiku. Seminár moderoval doc. Peter Juza, výkonný riaditeľ ASA. Hlavný referát predniesol expert Štatistického úradu SR Ing. Pavol Baláž. K problematike prebehla relatívne obsiahla a živá diskusia s výmenou aj odlišných názorov /špecificky na otázku vývoja znehodnotenia a postupného zhodnocovania meny v SR (pôvodne po roku 1989 a aj v rámci ČSFR).

Návšteva z Akadémie budovania štátu a sociálneho rozvoja v Taškente
( Bratislava, 28. November 2007 )

Dňa 28. novembra 2007 navštívila inštitút ASA skupina pedagógov a poslucháčov Akadémie budovania štátu a sociálneho rozvoja v Taškente, ktorú viedol jej prorektor F.R. Irgašev. Počas stretnutia s výkonným riaditeľom inštitútu ASA P. Juzom sa uzbeckí hostia, ktorí navštívili Slovensko v rámci programu OSN, zaujímali o možnosti a perspektívy spolupráce najmä v oblasti regionálnej politiky.

Návšteva predstaviteľov mimovládnych organizácií Uzbekistanu
( Brstislava, 28. November 2007 )

Výmena skúsenosti z činnosti mimovládnych organizácií a think-thankov v Slovenskej republike bola hlavným obsahom neformálneho stretnutia výkonného riaditeľa inštitútu ASA P. Juzu so zástupcami Národnej asociácie neštátnych a nekomerčných organizácii Uzbekistanu na pôde inštitútu ASA dňa 28.11.2007. Návšteva predstaviteľov mimovládnych organizácií Uzbekistanu v Slovenskej republike bola realizovaná v spolupráci s predstaviteľstvom OBSE v Taškente a občianskym združením PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia.

Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie 2. časť
( Bratislava, 9. November 2007 )

Na pôde inštitútu ASA sa dňa 9. novembra 2007 uskutočnil ďalší zo série okrúhlych stolov venujúcich sa téme „Slovensko-maďarské vzťahy“. Podujatie bolo pripravené pre historikov, politológov, politikov a iných odborníkov inštitútom ASA v spolupráci Ústavom politických vied SAV. Úvodné substantívne vystúpenia na okrúhlom stole, ktoré podrobne analyzovali historický a právny kontext súčasnej kvality slovensko-maďarských vzťahov predniesli PhDr. Ladislav Deák, DrSc. a prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie
( Brstislava, 26. Október 2007 )

Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV uskutočnil dňa 26. októbra 2007 v priestoroch inštitútu ASA na Gunduličovej ulici č.12 v Bratislave okrúhly stôl na tému: „Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie“ za účasti historikov, politológov, politikov a iných odborníkov. Diskusiu otvoril a viedol výkonný riaditeľ inštitútu ASA doc. P. Juza. Kvalifikovanú informáciu o aktuálnom stave vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou predniesol Pavol Hamžík, poradca ministra. V nasledujúcej časti prezentoval sociológ Jozef Schwarz analytický materiál k tejto téme pod názvom: „Nie ospravedlňovanie, ale zmierenie“.