Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Formovanie a implementácia ekonomickej legislatívy a podporných programov EÚ - skúsenosti a výzvy
( Bratislava, 21. Máj 2008 )

V Ekonomická dimenzia diplomacie je dnes v centre snažení nielen Ministerstva zahraničných vecí SR a iných ministerstiev, ale aj podnikateľskej sféry. Tá síce berie ako fakt, že niektoré oblasti podnikania už nereguluje národná vláda, ale príslušné orgány EÚ, pociťuje však potrebu byť informovaná o tom, či vôbec a ako je ovplyvňovaný proces formovania a implementácie európskej ekonomickej legislatívy.

Osmičky v moderných dejinách Slovenska
( Bratislava, 23. Apríl 2008 )

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova pripravili ďalšie zo série spoločných podujatí - tematickú besedu: „Osmičky v moderných dejinách Slovenska“.

Nové výzvy a nové prístupy
( Bratislava, 17. Apríl 2008 )

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s Inštitútom ASA a Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o. (RC SFPA) pripravili dňa 17. apríla 2008 už IX. ročník prestížnej hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky Slovenskej republiky pod názvom „Nové výzvy a nové prístupy“.

Súčasnosť a budúcnosť dôchodkového systému na Slovensku
( Bratislava, 10. Apríl 2008 )

Dňa 10. apríla 2008 sa na pôde Inštitútu ASA uskutočnilo diskusné fórum „Súčasnosť a budúcnosť dôchodkového systému na Slovensku“, ktorého hlavným cieľom bolo o.i. zhodnotiť do akej miery sa napĺňajú predstavy, ktoré boli anticipované v novele zákona o dôchodkovom poistení.

Koncepcia reformy daňovej a colnej správy
( Bratislava, 18. Marec 2008 )

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade z Programovým vyhlásením vlády SR pripravuje reformu daňovej správy a informatizácie spoločnosti. Reforma je v perspektíve spojená so zapojením colnej správy do štruktúry a s víziou zjednotenia procesov výberu daní, cla a poistných odvodov do jednej štátnej inštitúcie a má sa realizovať v súlade s programom UNITAS (lat. jednota). Prvá fáza - UNITAS I - jej súčasťou je reforma daňovej a colnej správy. Druhá fáza - UNITAS II - následne predpokladá zjednoteniu výberu daní, cla a poistných odvodov.

Tendencie vývoja politického a právneho systému SR do r. 2030
( Bratislava, 14. Marec 2008 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 14. marca 2008 uskutočnil pracovný seminár „Tendencie vývoja politického a právneho systému Slovenskej republiky do roku 2030“. Podujatie, ktoré moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA doc. Peter Juza, CSc., PhD., bolo pripravené v spolupráci Ústavom politických vied SAV v rámci projektu „Slovenská republika: stratégia do roku 2013, vízia do roku 2030“.

Význam železničnej dopravy pre hospodárstvo SR
( Bratislava, 13. Marec 2008 )

Dňa 13. marca 2008 sa uskutočnil odborný seminár „Význam železničnej dopravy pre hospodárstvo Slovenskej republiky“. Podujatie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia ŽSR, ŽSSK a CARGO, predstavitelia domácich a zahraničných výrobcov v železničnej doprave, otvoril výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza.

Cirkev a spoločnosť
( Bratislava, 4. Marec 2008 )

Na pôde Inštitútu ASA sa uskutočnil 4. marca 2008 ďalší zo série okrúhlych stolov v rámci dlhodobého projektu „Cirkev a spoločnosť“, ktorý otvoril Vladimír Faič, riaditeľ Inštitútu ASA.