Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Tendencie vývoja politického a právneho systému SR do r. 2030
( Bratislava, 14. Marec 2008 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 14. marca 2008 uskutočnil pracovný seminár „Tendencie vývoja politického a právneho systému Slovenskej republiky do roku 2030“. Podujatie, ktoré moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA doc. Peter Juza, CSc., PhD., bolo pripravené v spolupráci Ústavom politických vied SAV v rámci projektu „Slovenská republika: stratégia do roku 2013, vízia do roku 2030“.

Význam železničnej dopravy pre hospodárstvo SR
( Bratislava, 13. Marec 2008 )

Dňa 13. marca 2008 sa uskutočnil odborný seminár „Význam železničnej dopravy pre hospodárstvo Slovenskej republiky“. Podujatie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia ŽSR, ŽSSK a CARGO, predstavitelia domácich a zahraničných výrobcov v železničnej doprave, otvoril výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza.

Cirkev a spoločnosť
( Bratislava, 4. Marec 2008 )

Na pôde Inštitútu ASA sa uskutočnil 4. marca 2008 ďalší zo série okrúhlych stolov v rámci dlhodobého projektu „Cirkev a spoločnosť“, ktorý otvoril Vladimír Faič, riaditeľ Inštitútu ASA.

Finančná kríza, finančné trhy a euro
( Bratislava, 7. Február 2008 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 7. februára 2008 stretli na odbornej diskusii k zavedeniu eura predseda vlády SR Robert Fico, ministri vlády SR Ľubomír Jahnátek, Viera Tomanová, guvernér NBS Ivan Šramko, poslanci NR SR a zástupcovia ďalších významných inštitúcií.

Vedomostná ekonomika - stav a perspektívy na Slovensku
( Bratislava, 7. Február 2008 )

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova pripravili odbornú diskusiu na tému: Vedomostná ekonomika - stav a perspektívy na Slovensku. Podujatie sa konalo 20. februára 2008. Podujatie otvoril a moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA doc. Peter Juza, PhD., ktorý zdôraznil že sa jedná o spoločný príspevok Inštitútu ASA a Klubu Nového slova k napĺňaniu obsahu Lisabonskej stratégie.

Euro na Slovensku - skôr či neskôr?
( Bratislava, 31. Január 2008 )

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova a Spoločnosťou pre občanov Slovenska pripravili odborný seminár a diskusiu k problematike zavedenia eura na Slovensku.

Parita kúpnej sily
( Bratislava, 6. December 2007 )

V Odborný seminár k problematike „parity kúpnej sily“ sa uskutočnil 6.12.2007 v dopoludňajších hodinách v priestoroch inštitútu ASA v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 23 odborníkov a záujemcov o problematiku. Seminár moderoval doc. Peter Juza, výkonný riaditeľ ASA. Hlavný referát predniesol expert Štatistického úradu SR Ing. Pavol Baláž. K problematike prebehla relatívne obsiahla a živá diskusia s výmenou aj odlišných názorov /špecificky na otázku vývoja znehodnotenia a postupného zhodnocovania meny v SR (pôvodne po roku 1989 a aj v rámci ČSFR).

Návšteva z Akadémie budovania štátu a sociálneho rozvoja v Taškente
( Bratislava, 28. November 2007 )

Dňa 28. novembra 2007 navštívila inštitút ASA skupina pedagógov a poslucháčov Akadémie budovania štátu a sociálneho rozvoja v Taškente, ktorú viedol jej prorektor F.R. Irgašev. Počas stretnutia s výkonným riaditeľom inštitútu ASA P. Juzom sa uzbeckí hostia, ktorí navštívili Slovensko v rámci programu OSN, zaujímali o možnosti a perspektívy spolupráce najmä v oblasti regionálnej politiky.