Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Oficiálna prezentácia časopisu Dav Dva
( Gunduličova 12, Bratislava, 29. Jún 2017 )

Občianske združenie DAV DVA zorganizovalo v priestoroch Inštitútu ASA dňa 29. 6. 2017 verejnú prezentáciu nového kultúrno-politického magazínu DAV DVA. Názov, ktorí si členovia občianskeho združenia vybrali, má voľne nadviazať na myšlienky a ideály ľavicovej skupiny fungujúcej v rokoch 1922 až 1937 na území Slovenska. Ako sami na prezentácii povedali, svojím časopisom nechcú vytvárať rôznymi ideológiami limitovaný priestor. Odmietajú elitárstvo, sektárstvo a vyčleňovanie. Nebudú presadzovať dogmatické predstavy, ale ponúkajú autentický ľavicový priestor v zmysle návratu ku koreňom ľavicového myslenia. Majú totiž názor, že na Slovensku absentuje práve tento druh ľavicového myslenia, pretože sa v mediálnom priestore dlhodobo presadili skôr myšlienky tzv. tretej cesty a stredo-ľavé prúdy v politickom spektre. Členovia redakčného kolektívu hovorili o ceste, ktorá viedla k začatiu vydávania časopisu aj o jeho obsahovom zameraní. Ako veľký prínos vyzdvihli, že sa okolo neho podarilo členom redakcie zhromaždiť skupinu ľavicových intelektuálov pôsobiacich v rôznych častiach spoločenského života.

Európska únia, globálny kapitalizmus a jeho alternatívy
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. Jún 2017 )

Dňa 22. júna 2017 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila panelová diskusia na tému „Európska únia, globálny kapitalizmus a jeho alternatívy,“ ktorá bola spojená s prezentáciou knihy Petra Daubnera s názvom: „Metastázy globálneho kapitalizmu.“ V panelovej diskusii predstavili svoje názory na tému vzťahov globalizácie a EÚ a alternatív ku globalizácii Ľuboš BLAHA, Eduard CHMELÁR aTomáš PROFANT. K uvedeným trom ľavicovým intelektuálom sa v knihe P. Daubnera pridali svojími názormi aj Susan George, Rogney G. Peffer, Jan Keller, Marek Hrubec a Michael Augustín. Ako povedal L. Blaha, kniha je výnimočná tým, že nie je provinčná a otvára témy slovenskej aj zahraničnej ľavicovej scény. Téma globalizácie dnes silno rozdeľuje svetovú aj slovenskú intelektuálnu diskusiu. L. Blaha tiež povedal, že názory na globalizáciu je možné považovať za novú konfliktnú líniu. Knihu vydala Matica slovenská v roku 2017.

Regionálny rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja
( Gunduličova 12, Bratislava, 20. Jún 2017 )

Dňa 20. júna 2017 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila beseda s doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. k problematike fungovania Bratislavského samosprávneho kraja. Doc. M. Ftáčnik na nej diskutoval o súčasných problémoch v regionálnej samospráve na Slovensku a predniesol svoje návrhy na zlepšenie fungovania Bratislavského samosprávneho kraja.

Aktuálne problémy budovania diaľnic
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. Jún 2017 )

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR a splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Ing. Viktor Stromček prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova a prišliel diskutovať o aktuálnych problémoch, ktoré sa na Slovensku objavili v súvislosti s budovaním cestnej infraštruktúry. Finančné prostriedky z fondov Európskej únie na výstavbu diaľnic, ktorými Slovensko disponovalo v rokoch 2007-2013 alebo 2014-2020, sú minuté alebo zazmluvnené. Ako povedal V. Stromček, uvedenú skutočnosť môžeme považovať za úspech, pretože vláda splnila, čo sľúbila. V súčasnosti sme však narazili na problém, kedy musíme hľadať iné zdroje na výstavbu ciest, pretože financie z EÚ už nie je možné použiť. Ak hovoríme, že pri budovaní cestnej infraštruktúry máme dve roviny výstavby – technickú a politickú, tak práve problém obmedzených zdrojov je politickou rovinou výstavby, kedy politici musia rozhodnúť z čoho sa bude financovať výstavba ciest.

K rizikám vzniku vojny v súčasnosti
( Gunduličova 12, Bratislava, 1. Jún 2017 )

Príspevok, ktorý predniesol prof. Oskar Krejčí 1. júna v Bratislave, bol plný pesimizmu súvisiaceho s požiadavkou navyšovania vojenských výdavkov európskych členov NATO. Oskar Krejčí podporil svoje vyjadrenia výskumami a analýzami dvoch popredných svetových inštitúcií, ktoré sa venujú nielen skúmaniu výdavkov na zbrojenie. Prvým z nich je Stockholmský inštitút pre výskum mieru (SIPRI) a druhým je RAND Corporation v Kalifornii. Požiadavky na zvýšenie výdavkov NATO zazneli totiž počas pracovných ciest amerického prezidenta D. Trumpa na Blízky východ a do Európy. Prof. Krejčí povedal, že hlavným cieľom uvedených návštev Trumpa bola podpora predaja amerických zbraní. Trump konkrétne požadoval, aby výdavky NATO porástli na 57 % svetových vojenských výdavkov. Ak si spomíname na rok 2014 a závery samitu vo Walese, tak vieme, že by 20 % výdavkov NATO malo smerovať do nákupu a výskumu nových zbraní.

Ekonomická demokracia verzus ekonomický puč
( Gunduličova 12, Bratislava, 30. Máj 2017 )

Na pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, v spolupráci s Klubom Nového slova a Inštitútom ASA sa prišiel doc. Marek Hrubec do Bratislavy podeliť o poznatky o fungovaní ekonomickej demokracie a participatívnej správy v Brazílii. Doc. Marek Hrubec pôsobí ako riaditeľ Centra globálních studií pri Filozofickom ústave Akadémie věd ČR a tiež ako hosťujúci profesor na univerzite v Porto Allegre v Brazílii. Predmetom záujmu doc. Hrubeca sú štáty Južnej Ameriky najmä pre ich vývoj po páde viacerých pravicových vojenských diktatúr v 80. rokoch 20. storočia, čoho následkom sa tu začali presadzovať ľavicové hnutia, ktoré chceli realizovať progresívne sociálne reformy, demokratizáciu a silnejšiu participáciu občanov na verejnom živote. Najviac sa uvedená progresívna ľavicová vlna prejavila počas predchádzajúcich pätnástich rokov, kedy sa v mnohých štátoch Južnej Ameriky dostali k moci ľavicoví prezidenti a vlády.

K aktuálnej programovej práci Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ)
( Gunduličova 12, Bratislava, 24. Máj 2017 )

Pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami v Rakúsku prijala pozvanie Inštitútu ASA pani Maria Maltschnig, riaditeľka Renner inštitútu vo Viedni, ktorý je „politickou akadémiou“ rakúskej sociálnej demokracie. M. Maltschnig je zároveň členkou programovej komisie, ktorá pracuje na tvorbe nového základného programu Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ). M. Maltschnig prišla informovať o aktuálnej programovej práci v rámci SPÖ a tiež diskutovať o postojoch rakúskych sociálnych demokratov k aktuálnym spoločensko-politickým témam. Programovú prácu v strane rozdelila na dve časti. SPÖ má v súčasnosti v platnosti program z roku 1998. Ide o tzv. „Základný program,“ je tvorený na dlhšie časové obodobie, ktoré prekonáva jednotlivé volebné obdobia.

Príbeh čínskeho Tibetu
( Malé kongresové centrum SAV, 18. Máj 2017 )

Klub Nového slova, Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku a Inštitút ASA zorganizovali v priestoroch Malého kongresového centra SAV v Bratislave odborný seminár, ktorý mal priblížiť súčasnú spoločensko-kultúrnu klímu v Tibete. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti príchodu tibetskej kultúrnej delegácie na Slovensko, ktorej súčasťou boli profesor Zheng Dui, tibetológ a hosťujúci profesor na Tibetskej univerzite, Ding Yong, kulturológ a Tudengzhaba, živý budha chrámu Jiangcqolin. Slovenský pohľad reprezentoval Branislav Fábry, teoretik štátu a práva a podujatie moderoval Martin Muránsky, výkonný riaditeľ Inštitútu ASA. Profesor Dui oboznámil poslucháčov s bohatým kultúrnym dedičstvom Tibetu a s prínosom tibetskej kultúry nielen pre Čínu, ale aj pre svet.