Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Sociálno-ekonomické dôsledky reforeim v Slovenskej republike verzus situácia v Českej republike (, 7. Jún 2005)

Diskusia s premiérom Českej republiky pánom Paroubkom zameraná na výmenu skúseností pri realizácii reforiem v oblasti daní, zdravotníctva a dôchodkového systému.

HDP
Základné čísla makroekonomikckých ukazovateľov v Českej republike sa vyvíjajú veľmi dobre. Nie možno tak dynamicky, ako HDP Slovenska, ale báza, z ktorej sa vychádzalo, je predsa len o trochu vyššia. Pri zhruba rovnakej konjunktúre, ku ktorej dochádza v oblasti strednej a východnej Európy je zrejmé, že česká ekonomika nemôže rásť tak rýchlo ako ekonomika, ktorá má hospodársku bázu (základ) nižšiu. Z tohto hľadiska 4 % rastu HDP Českej republiky dva roky po sebe sú veľmi slušným číslom.

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v Českej republike klesá - dnes je to na úrovni 8,4 %. Je predpoklad, že za rok, ku koncu volebného obdobia sa dostane niekde v rozsahu 7,5 až 8 %. Pozitívnym je fakt, že česká ekonomika vďaka investičným stimulom, reštrukturalizácii a novým investorom, ktorí prichádzajú, vytvára nové pracovné miesta.

Základom ekonomiky v minulom roku bol export a investície. Je to ekonomicky to najzdravšie, čo môže byť. Pokiaľ ide o export, tak v minulom roku bol zaznamenaný nárast okolo 20 %."

V prípade vývoja makroekonomických údajov sa veľké problémy nepredpokladajú. Z pohľadu politického vývoja sa sociálnej demokracii až tak nedarilo. ČSSD napríklad nevedela českej verejnosti povedať, že rokoch 1999 - 2004 došlo k rastu reálnych príjmov, reálnej priemernej mzdy o 31 %. Za posledných 6 rokov došlo k nárastu životnej úrovne prakticky o jednu tretinu, čo je v dejinách národa naozaj významná udalosť. Uvedený fakt ukazuje, ako je model sociálnej demokracie životaschopný. Ak aj pravica poukazuje na zadlžovanie krajiny, tak je nutné uviesť, že v súčasnosti je Česká republika v rámci deficitu k HDP na úrovni 3,7 %. V minulom roku to bolo 3 % pokiaľ ide o ročný deficit k HDP, pričom sa plnia 4 z 5 maastrichstských kritérií. Tento úspech poukazuje na silu českej ekonomiky, ktorá chytila nový dych a prejavujú sa investície.

Dane
Slovensko sa vybralo cestou rovnej dane. Predstavitelia sociálnej demokracie v Českej republike sú názoru, že to nie je celkom tá najlepšia cesta bez toho, že by chceli kohokoľvek uraziť. Pokiaľ ide v daňovom systéme o priame dane, je dôležité presadzovať princíp solidarity. Najvyššie daňové pásmo, ktoré existuje v Českej republike je 32 %. V prípade zníženia, resp. zavedenia rovnej dane napríklad na 15 % je evidentné, že skupine, ktorá podlieha 32 % dani sa príjem značne zvýši. Naopak životná úroveň ostatného obyvateľstva, strednej vrstvy sa zníži. To je zrozumiteľný fakt tz., že takáto reforma je reformou pre bohatých.

V Českej republike sú zdôrazňované také záležitosti, ako nezrealizovanie dôchodkovej reformy. Česká republika sa však z dôvodu parametrických zmien dostala do situácie, že dôchodkovú reformu nebude nutné v rozpätí 12 až 15 rokov realizovať. O možnostiach určitých východísk dôchodkovej reformy je nevyhnutné diskutovať s predstaviteľmi ostatných politických strán, ale v prípade nedosiahnutia konsenzu to momentálne pre Českú republiku neznamená zásadný problém. V tak zásadnej otázke nie je vhodné sa ponáhľať.

Zdravotníctvo
Pokiaľ ide o zdravotníctvo, v Českej republike sa pristúpilo k určitej stabilizácii systému, pretože české zdravotníctvo sa vyvíjalo v posledných 15 rokoch z hľadiska výkonov ambivalentne a z hľadiska verejnej služby veľmi dobre. Do rezortu sa investovali peniaze (všeobecné vybavenie, prístroje) čo vytvára určité deficity predovšetkým z dôvodu zlého nastavenia systému. Na jednej strane je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má deficit 10 mld. korún a vedľa toho sú zamestnanecké poisťovne, ktoré majú vo svojich rezervných fondoch 6 mld. Okrem toho z 10 mld. deficitu Všeobecnej zdravotnej poisťovne tvorí takmer 4 mld. českých korún tzv. dufbióznych pohľadávok za subjekty, ktorú už dnes neexistujú. Systém teda v zásade nie je zlý, bol len zle nastavený. V tomto mesiaci chce vláda presadiť koncepciu zdravotníctva, ktorá sa bude opierať o činnosť verejne prospešných subjektov v oblasti zdravotníctva. Bude sa to však ťažké presadiť, pretože kraje sú v rukách ODS a tá má predstavu, že bude nemocnice privatizovať. Ale to je priestor pre diskusiu, pretože keď budú verejne prospešné zariadenia, ktoré nebudú odvádzať zisk a vedľa toho budú akciové spoločnosti, ktoré budú zisk odvádzať, tak je to vec rozumnej úvahy, čo je vhodnejšie.

Fotogaléria
Komentáre