Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Sociálna dimenzia Európy blízkej občanom (Bratislava, 4. November 2008)

Dňa 4. novembra 2008 sa v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave (Reduta) pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica konala medzinárodná konferencia "Sociálna dimenzia Európy blízkej občanom". Konferenciu otvoril Vladimír Faič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda správnej rady ASA.

Úvodné slovo na tému „Sociálna dimenzia Európy zajtrajška“ predniesol Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky - Politika hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v činnosti vlády Slovenskej republiky. Hlavný hosť konferencie Poul Nyrup Rasmussen, bývalý predseda vlády Dánskeho kráľovstva, poslanec Európskeho parlamentu a predseda Strany európskych socialistov hovoril na tému "Hospodárska stratégia a opatrenia verejných inštitúcií v podmienkach hrozby globálnej finančnej krízy".
Boris Zala, predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR - Reformovaná Európska únia ako krok k užšej integrácii členských štátov a k zvýšeniu priamej účasti občanov na tvorbe politiky Európskej únie
Peter Staněk, poradca predsedu vlády SR pre makroekonomiku - Politika sociálnej súdržnosti ako faktor hospodárskeho rastu v podmienkach hrozby globálnej finančnej krízy; dlhodobosť procesov
Jan Keller, Česká republika - Sociálne alebo liberálne štáty v reformovanej Európskej únii?
Martin Potůček, Česká republika - Kvalita a udržateľnosť života ako kritérium vládnych stratégií
Sociálny rozmer kresťanstva v Európe predniesol predstaviteľ cirkvi. 
Komentáre