Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Dohoda o vzájomnom partnerstve a spolupráci (Bratislava, 1. December 2014)

Pri príležitosti návštevy významnej osobnosti poľskej politiky, bývalého prezidenta Poľskej republiky v rokoch 1995-2005 Alexandra Kwasniewského v Bratislave, sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu správnej rady Inštitútu ASA Vladímíra Faiča s predsedom správnej rady Nadácie Amicus Europae A. Kwasniewským. Výsledkom rokovaní bol podpis dohody o vzájomnom partnerstve a spolupráci, ktorá bola uzatvorená medzi Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Nadáciou Amicus Europae. Predmetom rokovaní bolo najmä vymedzenie oblasti spolupráce. Zúčastnení partneri sa dohodli na príprave spoločných projektov a odborných podujatí, ktorých ťažiskovým zameraním bude rozvoj európskej susedskej politiky, posilňovanie dobrých vzťahov v stredo-východnej Európe a podpora dialógu pri riešení regionálnych konfliktov.

 
Fotogaléria
Komentáre