Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

K novému programu Českej strany sociálnodemokratickej
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Apríl 2017 )

Vladimír Špidla, v súčasnosti pôsobiaci ako riaditeľ odboru poradcov a poradkýň predsedu vlády Českej republiky, Patrik Eichler, tajomník Masarykovej demokratickej akadémie a Jan Bittner, ktorý pôsobí ako ekonóm na Úrade vlády Českej republiky, prezentovali na pôde Inštitútu ASA program Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) pre nadchádzajúce voľby do poslaneckej snemovne. Masarykova demokratická akadémia, ktorá ako sociálnodemokratický think-tank poskytuje priestor pre odborné aktivity pre sociálnu demokraciu, aj tentokrát spolupracovala na tvorbe tém na expertnej úrovni pre nový program ČSSD. Postupne vznikali tzv. Oranžové a Biele knihy, ktoré slúžili ako kapitoly budúceho strednodobého programu ČSSD. ČSSD tým aj za podpory Masarykovej demokratickej akadémie zodpovedne pristúpila k tvorbe nového programu pre voľby do poslaneckej snemovne.

Kultúrna revolúcia Laca Novomeského – krst knihy
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. Apríl 2017 )

V priestoroch Inštitútu ASA krstil Lukáš Perný monografiu s názvom Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. L. Perný v nej slovenskému čitateľovi približuje život, kultúrno-politický koncept a politické aktivity Ladislava Novomeského. Laco Novomeský bol básnik, politik, novinár, kritik, komunistický intelektuál, spoluzakladateľ skupiny DAV, organizátor SNP a v rokoch 1945 až 1950 pôsobil ako povereník pre školstvo a osvetu. L. Perný vo svojej knihe opísal Novomeského koncept spoločenského rozmeru kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia v socializme, a zachytil ako sa vyvíjali a formovali jeho postoje ku kultúre z rôznych hľadísk – filozofického, politického i estetického. Iným delením je hľadanie súvislostí v štyroch dimenziách – internacionálnom, slovanskom, československom a národnom – slovenskom.

Fašizmus a nacizmus včera a dnes
( Gunduličova 12, Bratislava, 20. Apríl 2017 )

Prof. Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry, venoval svoj príspevok najmä úvahám nad celospoločenským vnímaním fašizmu a nacizmu na Slovensku. Podľa neho nie je správne pripisovať tieto témy len politickej strane M. Kotlebu, pretože v NR SR sú aj iní poslanci, ktorí sa v nedávnej minulosti podpísali pod rasistické texty, alebo vyjadrovali rasistické názory. Problémom je podľa neho aj skutočnosť, že prokuratúra nevie charakterizovať holokaust, preto sa jej veľmi ťažko posudzujú činy popierania holokaustu. Pripomenul, že za začiatok popierania holokaustu na Slovensku môžeme označiť rok 1990.

Budúcnosť v Európe: v eurozóne alebo bez nej?
( Gunduličova 12, Bratislava, 4. Apríl 2017 )

Český ekonóm Zbyněk Fiala prijal pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Klubu Nového slova, Ústavu politických vied SAV a Inštitútu ASA a prišiel do Bratislavy prednášať na tému: Budúcnosť v Európe: v eurozóne alebo bez nej? Podujatie moderoval doc. Ladislav Hohoš.

II. víkendová škola Akadémie sociálnej demokracie
( v priestoroch hotela Bôrik, 2. Apríl 2017 )

V dňoch 31. 3. – 2. 4. 2017 sa uskutočnila II. víkendová škola siedmeho ročníka slovensko – českého politického vzdelávacieho kurzu Akadémie sociálnej demokracie. Úvodným podujatím bola pracovná večera v priestoroch hotela Bôrik, ktorej čestným hosťom bol predseda vlády SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico. Hostiteľkou večera bola zo strany organizátorov podujatia Anne Seyfferth, riaditeľka zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung v Českej a Slovenskej republike. Súčasťou večere bolo vystúpenie pána predsedu R. Fica na tému: „Sociálna demokracia a aktuálne výzvy európskej a domácej politiky.“ Po zaujímavej a otvorenej diskusii nasledovala prehliadka mesta Bratislava, so zameraním na históriu židovstva v Bratislave, s fundovaným výkladom prof. Eduarda Nižňanského. Sobotňajší program bol rozdelený do dvoch častí. V teoreticko-vzdelávacej sekcii sa vo forme troch samostatných seminárov s interaktívnou skupinovou prácou rozoberali otázky podstaty a funkcie sociálneho štátu, jeho financovateľnosti a ukotvenia v trhovo-hospodárskom priestore.

Globalizmus, minimalizácia alebo modernizácia štátu
( Gunduličova 12, Bratislava, 7. Marec 2017 )

Profesor M. Šikula na úvod svojej prednášky pomenoval historické medzníky, v rámci ktorých dochádzalo k zmenám v chápaní funkcií štátu. Povedal, že za posledné štyri desaťročia bol štát tak extrémne ideologicky deformovaný, teoreticky dezinterpretovaný a v praxi zneužívaný. V pohľade na úlohu štátu nastal veľký posun v 70. rokoch, keď s nástupom globalizačných tendencií prichádza aj k zmenám vo vnímaní funkcií štátu. Od roku 1913 začal rásť podiel výdavkov štátov na HDP a postupne do konca 20. storočia sa zvyšoval, ale potom nastal obrat a postupný pokes sledujeme dodnes práve v súvislosti s rozvinutím globalizačných procesov. Viacerí ekonómovia súčasný stav svetovej ekonomiky nazývajú hyperglobalizáciou, keď 640 nadnárodných korporácií ovláda svetovú ekonomiku. Žijeme vo svete, kde prevláda snaha vytvoriť globálny priestor pre neobmedzený pohyb kapitálu prostredníctvom homogenizácie a unifikácie prostredia.

Trump vs. neoliberálna globalizácia
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Február 2017 )

Prof. Ivan Haluška a prof. Milan Šikula sa podujali z pozícií renomovaných ekonómov začať sériu diskusií k aktuálnym spoločensko-politickým témam. Prof. Haluška predniesol referát analyzujúci súčasnú situáciu v svetovej ekonomike v súvislosti s opatreniami nového prezidenta USA. Následne predniesol prof. Šikula kritický koreferát reagujúci na prednášku prof. Halušku. Prof. Haluška začal úvahou o vzťahu politickej a ekonomickej moci v štáte, keď povedal, že politická moc v demokratickom štáte spravidla závisí od veľkosti ekonomickej moci. V tejto súvislosti upozorinil na skutočnosť, ktorú si všimli viacerí, že D. Trump bol zvolený kvalifikovanou väčšinou voliteľov, ktorí rozhodli v prospech kandidáta, ktorý oficiálne nebol podporovaný zo strany Wall Street. Túto voľbu vníma ako dôsledok vzrastajúcich nerovností a rozdielov v oblasti tvorby bohatstva a jeho držby.

Za hranicami postmodernizmu. Prednáška a beseda ku knihe „Podzim postmodernismu.“
( Gunduličova 12, Bratislava, 8. Február 2017 )

Dňa 8. februára 2017 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška českého filozofa doc. Michaela Hausera s názvom Za hranicami postmodernizmu spolu s besedou ku knihe Podzim postmodernismu. Podujatie moderoval doc. Ladislav Hohoš a jeho spoluorganizátormi boli Futurologická spoločnosť na Slovensku, Klub Nového slova, Ústav politických vied SAV a Inštitút ASA.