Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Budúcnosť v Európe: v eurozóne alebo bez nej?
( Gunduličova 12, Bratislava, 4. Apríl 2017 )

Český ekonóm Zbyněk Fiala prijal pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Klubu Nového slova, Ústavu politických vied SAV a Inštitútu ASA a prišiel do Bratislavy prednášať na tému: Budúcnosť v Európe: v eurozóne alebo bez nej? Podujatie moderoval doc. Ladislav Hohoš.

Globalizmus, minimalizácia alebo modernizácia štátu
( Gunduličova 12, Bratislava, 7. Marec 2017 )

Profesor M. Šikula na úvod svojej prednášky pomenoval historické medzníky, v rámci ktorých dochádzalo k zmenám v chápaní funkcií štátu. Povedal, že za posledné štyri desaťročia bol štát tak extrémne ideologicky deformovaný, teoreticky dezinterpretovaný a v praxi zneužívaný. V pohľade na úlohu štátu nastal veľký posun v 70. rokoch, keď s nástupom globalizačných tendencií prichádza aj k zmenám vo vnímaní funkcií štátu. Od roku 1913 začal rásť podiel výdavkov štátov na HDP a postupne do konca 20. storočia sa zvyšoval, ale potom nastal obrat a postupný pokes sledujeme dodnes práve v súvislosti s rozvinutím globalizačných procesov. Viacerí ekonómovia súčasný stav svetovej ekonomiky nazývajú hyperglobalizáciou, keď 640 nadnárodných korporácií ovláda svetovú ekonomiku. Žijeme vo svete, kde prevláda snaha vytvoriť globálny priestor pre neobmedzený pohyb kapitálu prostredníctvom homogenizácie a unifikácie prostredia.

Trump vs. neoliberálna globalizácia
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. Február 2017 )

Prof. Ivan Haluška a prof. Milan Šikula sa podujali z pozícií renomovaných ekonómov začať sériu diskusií k aktuálnym spoločensko-politickým témam. Prof. Haluška predniesol referát analyzujúci súčasnú situáciu v svetovej ekonomike v súvislosti s opatreniami nového prezidenta USA. Následne predniesol prof. Šikula kritický koreferát reagujúci na prednášku prof. Halušku. Prof. Haluška začal úvahou o vzťahu politickej a ekonomickej moci v štáte, keď povedal, že politická moc v demokratickom štáte spravidla závisí od veľkosti ekonomickej moci. V tejto súvislosti upozorinil na skutočnosť, ktorú si všimli viacerí, že D. Trump bol zvolený kvalifikovanou väčšinou voliteľov, ktorí rozhodli v prospech kandidáta, ktorý oficiálne nebol podporovaný zo strany Wall Street. Túto voľbu vníma ako dôsledok vzrastajúcich nerovností a rozdielov v oblasti tvorby bohatstva a jeho držby.

Za hranicami postmodernizmu. Prednáška a beseda ku knihe „Podzim postmodernismu.“
( Gunduličova 12, Bratislava, 8. Február 2017 )

Dňa 8. februára 2017 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška českého filozofa doc. Michaela Hausera s názvom Za hranicami postmodernizmu spolu s besedou ku knihe Podzim postmodernismu. Podujatie moderoval doc. Ladislav Hohoš a jeho spoluorganizátormi boli Futurologická spoločnosť na Slovensku, Klub Nového slova, Ústav politických vied SAV a Inštitút ASA.

Európsky modus vivendi za Donalda Trumpa
( Gunduličova 12, Bratislava, 2. Február 2017 )

JUDr. Branislav Fábry, PhD. venoval prednášku aktuálnemu vývoju vzťahov Európskej únie, USA, NATO a ďalších medzinárodných inštitúcií najmä v súvislosti s novou administratívou v USA. Venoval sa problematike NATO, sakcií voči Ruskej federácii, postojom voči medzinárodnému obchodu a prehlbujúcemu sa demokratickému deficitu. Pri problematike fungovania NATO Upozornil na ambivalentné postoje americkej administratívy čo sa týka ďalšieho fungovania NATO. Aj keď zaznieva silná kritika NATO, očakáva sa viac zbrojenia, v čom vidí americká administratíva jendu z možností posilnenia americkej ekonomiky. Ďalšou témou boli sankcie voči Ruskej federácii, kde podľa B. Fábryho dochádza k určitému poklesu podpory zo Západu aj z dôvodu zmeny na prezidentskom poste v USA a vyčkávania na vyjasnenie postojov. Ani z Európy nezaznieva v tejto téme rovnaký názor a je možné očakávať, že niektoré východoeurópske štáty by odstránenie sakcií blokovali.

Trump: Americká tradícia a globálna budúcnosť
( Gunduličova 12, Bratislava, 19. Január 2017 )

V súvislosti s prezidentskými voľbami v Spojených štátoch amerických, v ktorých zvíťazil D. Trump, predniesol profesor Oskar Krejčí prednášku, v ktorej konfrontoval nedávno zverejnenú prognózu amerických spravodajských služieb do roku 2035 a doposiaľ známe výroky D. Trumpa a plány novej Trumpovej administratívy. Najnovšia prognóza bola zverejnená pod názvom „Paradox pokroku.“ Podľa O. Krejčího je prejavom prehlbujúceho sa pesimizmu je tu viditeľný posun od predstavy USA ako prvného medzi rovnými. Nachádzame v nej tri scenáre budúcnosti pod názvami: Ostrovy, Orbity a Komunity. Scenár vývoja pod názvom „Komunity,“ predstavuje globalizáciu, ktorá panovala „v západnej“ predstave asi štyri desaťročia a bola typická pre uvažovanie všetkých predchádzajúcich administatív už od B. Clintona.

AKADÉMIA SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. December 2016 )

Už 7. ročník Akadémie sociálnej demokracie ponúka opäť príležitosť mladým ľuďom, ktorým sú blízke sociálnodemokratické hodnoty, ktorí si chcú rozšíriť svoj rozhľad v rôznych oblastiach verejných politík a ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich argumentačných a komunikačných schopnostiach a kampaniach cez tradičné médiá alebo nové komunikačné kanály. Počas šiestich víkendových škôl v priebehu roka 2017 ponúka Akadémia sociálnej demokracie okrem priblíženia histórie a hodnôt sociálnodemokratického hnutia ako aj verejných politík, odpovedajúcich na aktuálne problémy našich spoločností, aj možnosť osobne diskutovať s členmi vlády, politickými predstaviteľmi zo Slovenska, Čiech, Nemecka či Rakúska, skúsenými predstaviteľmi odborového hnutia, občianskeho sektoru a akademickej obce. Dôležitou súčasťou vzdelávacieho programu ASD sú argumentačné a komunikačné tréningy, kamerové skúšky, ako aj návody na efektívne vedenie kampaní či už cez klasické médiá alebo nové informačné a sociálne siete.

Spomienkové podujatie pri príležitosti 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
( Bratislava, 29. November 2016 )

Dňa 29. novembra 2016 sa v priestoroch Hudobnej sály Bratislavského hradu konalo pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a v spolupráci s Inštitútom ASA spomienkové podujatie pri príležitosti 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Pri tejto príležitosti predseda vlády SR odhalil bustu A. Dubčeka, ktorá bude od 13. decembra 2016 umiestnená v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Výber priestorov Európskeho parlamentu vôbec nie je náhodný. Alexander Dubček, dnes považovaný za významnú osobnosť nielen slovenskej ale aj európskej politiky, bol obhajcom všestrannej priateľskej spolupráce a rovnosti nielen Slovákov a Čechov, ale aj ostatných národov Európy. Jeho prvá cesta na poste predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR viedla do Štrasburgu, kde sa na zasadaní Európskeho parlamentu prihlásil k orientácii na „spoločný európsky dom.“ Ako sám povedal: „Hľadajme cesty a konajme všetko pre to, čo európske národy spája na ceste ku predu.“ Verejné účinkovanie A. Dubčeka zaradilo k politikom presadzujúcim humanizmus a spoluprácu medzi ľuďmi a národmi. To je stále aktuálny odkaz pre súčasnú Európsku úniu, ktorej je Slovensko súčasťou.