Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti (Od Košíc po Štrbské Pleso)
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Apríl 2018 )

V uplynulom roku vydalo vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied knihu s názvom: „Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti.“ Historik PhDr. Juraj Purgat, CSc. prijal pozvanie Klubu Nového slova, Inštitútu ASA a Ústavu politických vied SAV, aby prezentoval svoju monografiu. „Dňa 27. februára 1946 bola medzi Maďarskom a Československom podpísaná Dohoda o vzájomnej výmene obyvateľstva.„ Záujem o výmenu je oveľa väčší, ako to predpovedali maďarskí politici. Za necelé dva mesiace, pokým trvala oficiálna lehota prihlasovania, bolo na súpise ČSPK prihlásených vyše 95 tisíc záujemcov.

Homage to Karl Marx. (Pocta Karlovi Marxovi) Podujatie a diskusia k 200. výročiu narodenia Karla Marxa
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. Apríl 2018 )

Začiatkom mája tohto roka uplynulo 200 rokov od narodenia Karla Marxa. Občianske združenia Liga pre národnú a sociálnu záchranu, DavDva, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového slova si v priestoroch Inštitútu ASA pripomenuli odkaz nemeckého filozofa K. Marxa. Účastníci podujatia sa vo svojich prednáškach a diskusiách zamysleli nad odkazom diela veľkého mysliteľa 19. storočia z práce ktorého vzíde intelektuálna tradícia, ktorá nájde svoje miesto vedľa Darwina, bude jedným z najväčších dedičstiev viktoriánskej éry a bude slúžiť ako inšpirácia pre politické hnutia, ktoré preletia celým svetom.

Slovensko a európske fondy
( Gunduličova 12, Bratislava, 19. Apríl 2018 )

Výsledky a vyhliadky politiky súdržnosti v kontexte sociálnych, ekonomických a environmentálnych trendov. Politika súdržnosti je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ. Na roky 2014-2020 disponuje tzv. „politika súdržnosti EÚ“ finančnými prostriedkami v objeme viac ako 350 mld. Eur. Je určená pre všetky regióny EÚ. Regióny sú rozdelené na základe ich hrubého domáceho produktu (HDP) na rozvinutejšie, prechodné alebo menej rozvinuté. V závislosti od toho môžu fondy poskytnúť od 50 % do 85 % celkového financovania projektu. Hlavným cieľom tejto politiky je zvýšiť konkurencieschopnosť európskych regiónov a miest, čím sa podporí rast a tvorba pracovných miest.

Prezidentské voľby v Ruskej federácii v roku 2018
( Gunduličova 12, Bratislava, 5. Apríl 2018 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa uskutočnila diskusia s právnikom JUDr. Branislavom Fábrym, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k priebehu a výsledkom ruských prezidentských volieb, ktoré sa konali 18. marca tohto roka. Prezidentské voľby v Ruskej federácii sú aj vzhľadom na postavenie prezidenta v politickom systéme najsledovanejšie. Viaceré komentáre a analýzy ich označili za referendum o politike doterajšieho prezidenta V. Putina. Ich výsledok preto môžeme pri podpore 76,7 % pre tohto kandidáta, považovať za potvrdenie jeho politického smerovania. Aj napriek tomu, že sa v posledných rokoch oficiálne hospodárske výsledky Ruskej federácie zhoršili, výsledok volieb bol pre V. Putina lepší ako ten, ktorý dosiahol v predchádzajúcich voľbách. Ľudia sa pravdepodobne dokázali zjednotiť najmä v otázkach bezpečnosti. Veľký vplyv mali nahromadené kauzy a poníženia Ruska na medzinárodnej scéne – spolitizovaná olympiáda, ponižujúce zaobchádzanie s ruskými športovcami, kauza Skripaľ, situácia na Ukrajine a v Sýrii, sankcie a pod.

Marx a súčasná ľavica, pri príležitosti 170. výročia vydania Manifestu.
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. Marec 2018 )

Názory na súčasný vývoj ľavicových ideológií a ľavicových politických prúdov prišli prezentovať doc. Vladimír Manda a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky dr. Ľuboš Blaha. Ich príspevky boli zamerané najmä na analýzu súčasného stavu ľavice. Podľa V. Mandu príčinou strát mnohých ľavicových politických zoskupení je najmä chýbajúci „tradičný“ triedny pohľad. Nie sú ukotvené v triede pracujúcich, veľa sa sústreďujú na širšie vrstvy spoločnosti. To zapríčinilo postupnú stratu rozdielov medzi ľavicou a pravicou, ide len o to, kto viac kladie dôraz na sociálne témy. Podľa neho sa nedá v jednej politickej strane robiť politika so snahou uspokojiť potreby pracujúcich a zároveň aj požiadavky podnikateľov, resp. majiteľov firiem. V. Manda vyjadril aj názor, že dnes síce existuje veľa neomarxistických prístupov, ale podľa neho často opúšťajú metodológiu a základné princípy, na ktorých Marx pôvodne postavil svoju teóriu.

Zákon o sociálnej ekonomike: východiská a perspektívy
( Gunduličova 12, Bratislava, 13. Február 2018 )

Ekonóm Michal Polák, ktorý pôsobí ako poradca ministra financií SR prijal pozvanie Inštitútu ASA, aby informoval a diskutoval o novom zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Uvedený zákon je z dielne ministerstva práce a jeho zámerom je vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku. Zákon je veľkým prínosom práve tým, že ustanovuje sektor sociálnej ekonomiky, definuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, vymedzuje možnosti poskytovania podpory pre sociálne podniky a správu sektora sociálnej ekonomiky. Sociálne podniky predstavujú 10 % všetkých podnikov v Európskej únii a pracuje v nich viac ako 14 miliónov osôb. Doteraz rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku bránila najmä nekompletná a roztrieštená legislatíva.

Február 1948 – o čom to je a o čom to bolo.
( Gunduličova 12, Bratislava, 6. Február 2018 )

Počas februára tohto roka si na Slovensku a v Českej republike pripomíname 70. výročie tzv. „Víťazného februára,“ kedy komunistická strana po vypuknutí vládnej krízy prebrala moc vo vtedajšom Československu. Dňa 25. februára 1948 sa na Václavskom námestí v Prahe konala manifestácia, na ktorej oznámil Klement Gottwald, že prezident Edvard Beneš prijal demisiu nekomunistických ministrov a schválil návrh novej vlády pod vedením Klementa Gottwalda. Uvedené udalosti boli v nasledujúcich rokoch oslavované ako „Víťazný február.“ Na Slovensku aj v Čechách si uvedené historické udalosti, ktoré utvárali 40 rokov spoločensko-hospodársky život oboch krajín pripomenieme viacerými podujatiami a spoločenskou diskusiou na mnohých fórach. Na Inštitúte ASA si uvedené historické udalosti pripomenuli v diskusii Mgr. Michal Macháček, PhD. a RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. M. Macháček sa ako historik zaoberá predovšetkým česko-slovenskými vzťahmi a komunistickým hnutím v 20. storočí.

Česká politika po prezidentských voľbách 2018
( Gunduličova 12, Bratislava, 31. Január 2018 )

V dňoch 26. a 27. januára sa v Českej republike konala historicky druhá priama voľba prezidenta, v ktorej druhýkrát zvíťazil Miloš Zeman. Pozvanie Inštitútu ASA diskutovať o výsledkoch volieb prijal Lukáš Jelínek, ktorý pôsobí v Masarykovej demokratickej akadémii a Jaroslav Daniška z konzervatívneho denníka Postoj. L. Jelínek poukázal na skutočnosť, že víťazstvo Zemana sa nedá jednoducho vysvetliť len spojenectvom a vzájomnou predvolebnou podporou zo stany A. Babiša. Upozornil na rozdelenie českej politiky, ktorá reflektuje významný konflikt v českej spoločnosti, ktorý znamená sociálny, resp. socio-ekonomický konflikt a kultúrny, resp. konflikt identity. Veľakrát sa to prekladá ako konflikt Praha verzus zvyšok republiky a ide o pocit regiónov, že sú prehliadané, čo šikovne dokázal využiť Zeman. Uvedený identitárny konflikt Zemán dokázal pretaviť do konfliktu východ – západ. Zeman, ako skúsený politik, vie pracovať s emóciami a využiť aj témy, ktoré v danom momente podľa prieskumov netvorili u obyvateľstva prím. Napr. išlo o témy migrácie a dane z cirkevných reštitúcií.